#StandWithUkraine Informācija medijiem
Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem

15. martā Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā". Likumprojekts paredz vairākus atbalsta mehānismus uzturēšanās un darba jautājumos tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas bēg no kara.

Likumprojekts paredz, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem ir Ukrainā izsniegts ceļošanas dokuments, būs tiesības strādāt Latvijā bez tiesību uz nodarbinātību apliecinoša dokumenta. Šis atbalsta mehānisms darbosies līdz 30 dienām kopš darba līguma noslēgšanas Latvijā.  Šādā gadījumā Ukrainas civiliedzīvotājam, kurš sācis strādāt, ir pienākums ne vēlāk kā 10 dienu laikā iesniegt pieteikumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē tiesību uz nodarbinātību apliecinoša dokumenta saņemšanai, bet Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 20 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas izsniedz minēto apliecinošu dokumentu vai atsaka tā izsniegšanu.

Tāpat likumprojekts precizē nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju tiesības uz vispārējās izglītības ieguvi un nosaka tiesības turpināt iepriekš uzsāktās profesionālās izglītības ieguvi. Nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem būs tiesības uz vispārējās izglītības ieguvi un tiesības turpināt iepriekš uzsāktās profesionālās izglītības ieguvi tādā pašā kārtībā un apjomā kā nepilngadīgam patvēruma meklētājam.

Lai pašvaldību sociālie dienesti visās pašvaldībās koordinēti un pēc iespējas ātrāk varētu nodrošināt atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, likumprojektā paredzēts, ka atbalstu nodrošinās arī tad, ja persona nebūs deklarējusi savu dzīvesvietu. Vienreizējā pabalsta apmērs paredzēts 272 eiro apmērā pilngadīgām personām un 190 eiro apmērā - bērniem.

Jau ziņots, ka 3.martā Saeima otrajā – galīgajā – lasījumā pieņēma par steidzamu atzīto Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu. Plašāka informācija šeit: https://www.iem.gov.lv/lv/jaunums/saeima-pienem-likumu-ukrainas-civiliedzivotaju-atbalstam  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 березня Кабінет Міністрів підтримав законопроект «Зміни до Закону про підтримку цивільного населення України». Законопроект передбачає низку механізмів підтримки з питань права на проживання та працю для цивільного населення України, яке втікає від війни.

Законопроект передбачає, що цивільні жителі України, які мають виданий в Україні проїзний документ, матимуть право працювати в Латвії без документа, що підтверджує право на працевлаштування. Цей механізм підтримки діятиме до 30 днів з моменту укладення трудового договору в Латвії.  У такому разі цивільна особа України, яка приступила до роботи, зобов’язана не пізніше ніж протягом 10 днів подати до Управління у справах громадянства та міграції заяву на отримання документа, що підтверджує право на працевлаштування, а Управління у справах громадянства та міграції протягом 20 днів з дня отримання заяви видає зазначений документ, який підтверджує право, або відмовляє в його видачі.

Законопроект також уточнює право неповнолітнього цивільного населення України на отримання загальної освіти та встановлює право на продовження отримання раніше розпочатої професійної освіти. Неповнолітнє цивільне населення України матиме право на отримання загальної освіти та право на продовження отримання раніше розпочатої професійної освіти в такому ж порядку і в такому ж обсязі, як і неповнолітній шукач притулку.

Для того, щоб соціальні служби самоврядувань в усіх самоврядуваннях могли скоординовано та в найкоротші строки надавати підтримку цивільному населенню України, законопроектом передбачено, що підтримка буде надаватися навіть якщо особа не задекларувала своє місце проживання. Розмір передбаченої допомоги становить 272 євро для дорослих і 190 євро для дітей.

Раніше повідомлялося, що 3 березня Сейм у другому – остаточному – читанні прийняв визнаний невідкладним Закон про підтримку цивільного населення України. Більше інформації тут: https://www.iem.gov.lv/lv/jaunums/saeima-pienem-likumu-ukrainas-civiliedzivotaju-atbalstam