Pašvaldības policijas mašīnas

8. augustā Ministru kabinets atbalstīja likumprojekta "Grozījumi likumā "Par policiju"" tālāku virzīšanu izskatīšanai Saeimā. Grozījumi sagatavoti, lai šo likumu saskaņotu ar Pašvaldību likumu, kurš savukārt paredz pienākumu visām pašvaldībām no 2024. gada 1. janvāra izveidot un finansēt pašvaldības policiju autonomās funkcijas ietvaros.

Tā kā pašvaldībām turpmāk nav izvēles veidot vai neveidot pašvaldības policiju, vienlaikus, ņemot vērā, ka pašvaldību vajadzības un iespējas ir dažādas, likumprojekts paredz  vairākas iespējas, kā izveidot pašvaldības policiju, proti, pašvaldība pati izveido pašvaldības policiju, pašvaldības izveido kopīgu pašvaldības policiju vai pašvaldība Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā deleģē visus pašvaldības policijas uzdevumus citai pašvaldībai. Deleģējot pašvaldības policijas uzdevumu izpildi citai pašvaldībai, pašvaldībai saglabāsies pilna atbildība par deleģēto uzdevumu izpildi un būs jānodrošina efektīva uzraudzība.

Gadījumos, kad izveidotā pašvaldības policija, piemēram, ārkārtas situācijā, ar saviem cilvēkresursiem vai materiāltehnisko nodrošinājumu nevarēs patstāvīgi nodrošināt kāda pašvaldības policijas uzdevuma izpildi pilnā apjomā, pašvaldība atsevišķu pašvaldības policijas uzdevumu varēs deleģēt citai pašvaldībai un tādējādi tiks radīta iespēja pašvaldības policijai saņemt nepieciešamo atbalstu no citas pašvaldības policijas. Turklāt šādā veidā tiks vienlaikus novērsta problēma, kura saistīta ar likumā “Par policiju” paredzēto regulējumu, ka pašvaldības policijas darbinieks pilda pienākumus un attiecīgi var izmantot ar likumu piešķirtās tiesības tikai tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuras pašvaldības policijā pieņemts darbā.

Pašvaldības policijas izveide administratīvajās teritorijās, kurās tās līdz šim nebija, veicinās dzīvošanai, tūrismam, atpūtai un citām aktivitātēm labvēlīgāku un drošāku vidi, radīs jaunas darbavietas, kā ari novērsīs Valsts policijas un pašvaldības policijas funkciju dublēšanos, novirzot Valsts policijas darbiniekus citu ar sabiedrisko kārtību un drošību saistītu uzdevumu izpildei.

 

Foto: Rīgas pašvaldības policija