Informācija medijiem Robežas drošība
Dzeloņdrāšu žogs

6. decembrī notika Ārējās robežas infrastruktūras izbūves uzraudzības komitejas sēde, lai pārrunātu austrumu robežas izbūves progresu. Žoga izbūve uz Latvijas–Baltkrievijas robežas šobrīd nodrošināta 103 km garumā jeb 92 % no ~112 km apjoma. Līdz gada beigām vēl jāizbūvē 9 km žoga.

Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”  (VNĪ), kurai deleģēta robežas infrastruktūras izbūves organizēšana (izņemot tehnoloģisko risinājumu), informēja komiteju par Latvijas–Baltkrievijas un Latvijas–Krievijas robežas infrastruktūras izbūves progresu.

Savukārt, līdz nākamā gada vasarai plānots izbūvēt žogu aptuveni vēl 30 km garumā posmos gar publiskajiem ūdeņiem, kas ir dabīgs šķērslis.

Papildus minētajam, VNĪ informēja, ka ir noslēgušās vairākas cenu aptaujas robežas infrastruktūras izbūves turpināšanai uz Latvijas–Krievijas robežas. Turklāt notiek intensīvs sagatavošanās darbs, lai ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūvē varētu tikt iesaistīti Nacionālie bruņotie spēki, atbilstoši nesen pieņemtajiem grozījumiem Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā.

Žoga izbūvi uz valsts ārējās sauszemes robežas paredzēts pabeigt 2024. gadā, bet kopumā Latvijas austrumu robežas infrastruktūru (izņemot tehnoloģisko infrastruktūru) plānots pilnībā izbūvēt 2025. gadā, lai uz visas austrumu robežas būtu izveidota moderna un efektīva robežapsardzības infrastruktūra.

Savukārt Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs informēja par līguma slēgšanas procesu tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves uzsākšanai uz valsts ārējās sauszemes robežas prioritāri noteiktajā posmā.

Uzraudzības komitejas sastāvā ir pārstāvji no Iekšlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Satiksmes ministrijas, Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts robežsardzes, Nodrošinājuma valsts aģentūras, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, VNĪ, AS “Latvijas Valsts meži”, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

Foto:VNĪ