Informācija medijiem Robežas drošība
Latvijas Republikas robeža

Otrdien, 17. augustā, Ministru kabinets atbalstīja likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā” iesniegšanu Saeimā. Likumprojekts paredz noteikt bargāku sodu par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai - brīvības atņemšana uz laiku līdz četriem gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu, vai naudas sodu, tādējādi nosakot, ka minētais noziegums atbilstoši sabiedrības interešu apdraudējuma raksturam un kaitīgumam, atzīstams par smagu.

Līdz šim par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, sodīja ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Grozījumi tika veikti sakarā ar šī brīža situāciju uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, kā arī Iekšlietu ministrijas ieskatā, lai atturētu personas no personu nelikumīgas pārvietošanas pāri valsts robežai, tostarp, ja tiek pārvietota viena persona, sodam ir jābūt pietiekami efektīvam, lai personas atturētu no šādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas.

Lai likumprojekts stātos spēkā, to vēl ir jāapstiprina Saeimā.