Informācija medijiem
Miķeļa Valtera kapa plāksne nodota Liepājas muzejam

2020. gada 23. oktobrī Liepājā notika svinīga ceremonija par godu pirmā iekšlietu ministra, diplomāta un valstsvīra Miķeļa Valtera kapa plāksnes nodošanai Liepājas muzejam glabāšanā. M. Valtera mazdēls Ilmārs Jānis Miķelis Jēkabsons dāvināja muzejam kapa plāksni, kas kopš M. Valtera bērēm 1968. gadā atradās Nicas pilsētas Austrumu kapsētā. Ārlietu ministrija rūpējās par šīs plāksnes atvešanu no Francijas uz Latviju un šodien to nogādāja Liepājā.

Svinīgajā ceremonijā Liepājas muzejā uzrunas teica Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis, M. Valtera vedekla Valda Jēkabsone-Valtere.

Ārlietu ministrijas Eiropas departamenta direktors Gints Jegermanis pastāstīja par Ārlietu ministrijas un Latvijas vēstniecības Francijā devumu M.Valtera pārapbedīšanas sagatavošanas laikā, par piemiņas ceremoniju Rīgas pilī un pārapbedīšanu I Meža kapos.

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietnieks zinātniskajā darbā, vēsturnieks Toms Ķikuts raksturoja M.Valtera saistību ar Liepāju – bērnību, jaunību un aktivitātēm 1919. gadā.

Ceremonijā vairākus 20. gs. 20.-30. gadu Latvijai raksturīgus skaņdarbus atskaņoja NBS Jūras spēku orķestrantu kvintets.

Darbu pie M. Valtera pārapbedīšanas no Francijas Latvijā Ārlietu ministrija un Latvijas vēstniecība Francijā ciešā sadarbībā ar Iekšlietu  ministriju un M. Valtera radiniekiem sāka 2018. gada sākumā.

2020. gada 11. augustā Francijā, Nicas pilsētas Austrumu kapsētā, tika veikta M.Valtera ekshumācija un 14. augustā ar aviosabiedrības airBaltic reisu no Nicas, pārapbedīšanai Latvijā nogādāti M. Valtera pīšļi.  

23. septembrī Rīgas pilī notika Miķeļa Valtera piemiņas ceremonija un viņa pīšļi tika guldīti I Meža kapos.

Valstsvīrs Miķelis Valters (1874-1968) bija Latvijas pirmais iekšlietu ministrs, politiķis, diplomāts, žurnālists un literāts. Viņam bija nozīmīga loma Latvijas neatkarības idejas formulēšanā un valsts dibināšanā. No 1919. gada oktobra M.Valters bija  diplomātiskais pārstāvis Itālijā, 1921. gada martā – ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs Itālijā, no 1921. gada novembra – arī  nerezidējošais ministrs Spānijā un Portugālē. M.Valters bijis ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs arī Francijā, Polijā, Ungārijā Beļģijā un Luksemburgā, kā arī konsuls Karaļaučos (Austrumprūsijā).

Novērtējot Miķeļa Valtera ieguldījumu Latvijas valsts veidošanā un dibināšanā, kā arī Latvijas un Francijas attiecību attīstībā, 2018. gada 22. martā Nicā notika konference “Latvijas Simtgade Eiropā” (Un centenaire à l’heure de l’Europe. La Lettonie). 

 

Sagatavoja: Ārlietu ministrija