Nozares jaunumi Robežas drošība
Patvēruma likuma komentāri grāmata

Vakar, 4. janvārī, Alūksnes novada dome ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu uz četriem gadiem nodot Nodrošinājuma valsts aģentūrai bezatlīdzības lietošanā daļu no pašvaldības īpašuma – bijušās internātskolas internāta ēku, palīgēku un daļu zemesgabala 0,66 ha platībā.

Ņemot vērā pasaulē valdošos ģeopolitiskos izaicinājumus, kas varētu izraisīt patvēruma meklētāju skaita palielināšanos, Liepnas pagasta internāta ēkā paredzēts izveidot patvēruma meklētāju izmitināšanas centra (turpmāk – PMIC) filiāli ar izmitināšanas kapacitāti līdz 250 personām, kuras darbību administrēs Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde).

Lai nodrošinātu sekmīgu filiāles darbību, Pārvalde meklēs atbalsta personālu – autovadītājus, diennakts dežurantus un papildu atbalsta personālu – starp vietējo pagastu iedzīvotājiem, tādējādi sniedzot pienesumu Alūksnes novada ekonomikai.

Paredzēts, ka līdz šī gada beigām ēka tiks pielāgota patvēruma izmitināšanas centra filiāles vajadzībām, tiks veikti nepieciešamie tehniskie uzlabojumi un labiekārtošanas darbi, izmantojot Eiropas Savienības fondu finansējumu aptuveni 700 tūkstošu eiro apmērā.

Tāpat kā PMIC “Mucenieki”, arī jaunā patvēruma meklētāju izmitināšanas filiāle būs nožogota un visu diennakti tiks apsargāta. Vajadzības gadījumā sabiedriskās kārtības uzturēšanai Pārvalde sadarbosies ar Valsts policiju.

Pārvalde plāno izmantot Liepnas internātskolas internātu ēku gadījumā, ja tiks pārsniegta PMIC “Mucenieki” izmitināšanas kapacitāte.

 

Informāciju sagatavoja:
PMLP Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments
prese@pmlp.gov.lv, 67219561