Informācija medijiem
trauksmes celšana

Starptautiskā iniciatīva “Atvērtās pārvaldības partnerība” ir novērtējusi Latvijas trauksmes celšanas regulējuma ieviešanu un īstenošanu kā labās prakses piemēru Eiropas reģionā, savā līderu tīklā uzņemot Valsts kancelejas trauksmes cēlēju kontaktpunktuKorupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB) un biedrību "Sabiedrība par atklātību - Delna".

Atvērtās pārvaldības partnerība (Open Government Partnership, OGP) ir starptautiska iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt atklātību, atbildību, godprātību un sabiedrības līdzdalību. Latvija piedalās OGP kopš 2011. gada. Īstenojot publiskās pārvaldes un nevalstiskā sektora sadarbību, sasniegtais trauksmes celšanas jomā Latviju ir iekļāvis OGP līderu tīklā. Tajā pulcē valsts pārvaldes iestādes un nevalstiskās organizācijas no dažādiem pasaules reģioniem (Latvija ir izvēlēta no Eiropas reģiona), kas ir pierādījušas spēju īstenot ambiciozas reformas atvērtas pārvaldības kontekstā. Kā eksperti līderu tīkls sadarbībā ar OGP dalīsies labajā praksē ar citām valstīm, lai veicinātu demokrātiskas, caurredzamas, iekļaujošas un godprātīgas sabiedrības pārvaldības modeļus.

Vienlaikus Latvijai ir jāturpina trauksmes cēlēju aizsardzības stiprināšana, radot drošus un viegli pieejamus trauksmes celšanas kanālus un aizsargājot trauksmes cēlēju identitātes. Valsts kanceleja kopā ar KNAB un “Sabiedrību par atklātību - Delna” turpina darbu pie Latvijas trauksmes celšanas mehānisma pilnveidošanas, konsultējot potenciālos trauksmes cēlējus, uzņēmumus un iestādes. Latvijai līdz nākamā gada nogalei ir jāpārņem Eiropas Savienības trauksmes cēlēju direktīva.

Vairāk par trauksmes celšanu uzzini tīmekļvietnē trauksmescelejs.lv

 

Zane Ozola
Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece
Tālrunis: 67082902
E-pasts: zane.ozola@mk.gov.lv