Informācija medijiem
Humānā palīdzība

Lai sniegtu palīdzību zemestrīcē smagi cietušajai Turcijai, 10. februārī Ministru kabinets atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto rīkojumu “Par humānās palīdzības sniegšanu Turcijas Republikai”, kas paredz caur Eiropas Savienības Civilās aizsardzības mehānismu sniegt humāno palīdzību Turcijai, atvēlot palīdzībai 200 000 eiro.

Atbilstoši Turcijas atbildīgo iestāžu sniegtajai informācijai par nepieciešamo palīdzību un Latvijas iespējām to sniegt, zemestrīcē cietušajiem no valsts materiālajām rezervēm tiks nosūtītas 5000 segas, kā arī trīs ziemas apstākļiem pielāgotas apsildāmas teltis un dažāda veida tehniskais aprīkojums.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem organizēs humānās palīdzības sūtījuma sagatavošanu, bet, sadarbojoties ar Turcijas vēstniecību Latvijā, tās nogādāšanu Turcijā.

Līdzās tam no 7. līdz 25. februārim VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes virsleitnante Kristīne Fedotova kā viena no 11 Eiropas Savienības (ES) civilās aizsardzības ekspertu komandas locekļiem strādās postošās zemestrīces skartajā Turcijā, kur ekspertu grupa sniegs atbalstu Turcijas atbildīgajiem dienestiem notikuma vietā, ienākošās starptautiskās palīdzības saņemšanā, palīdzēs apzināt kritiskās vajadzības notikuma vietā, koordinēs sadarbību ar citām starptautiskām organizācijām notikuma vietā,  kā arī palīdzēs novērtēt katastrofas radītās sekas.

Gadījumos, kad katastrofu izraisītās sekas pārsniedz cietušās valsts reaģēšanas spējas, valstīm ir iespēja izmantot Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu, kas ļauj nodrošināt citu dalībvalstu civilās aizsardzības resursu iesaisti katastrofu seku likvidēšanā. Šāds palīdzības mehānisms ļauj papildināt katastrofu skartās valsts reaģēšanas spējas. VUGD katastrofu pārvaldīšanas un reaģēšanas jomā ir nacionālais kontaktpunkts, kas nepieciešamības gadījumā nodrošina regulāru komunikāciju un informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisijas Ārkārtas situāciju reaģēšanas un koordinēšanas centru. Šajā kontaktpuntā tiek saņemta informācija par palīdzību, ko caur Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu lūgušas zemestrīcē cietušās valstis, kā arī dalībvalstu, tajā skaitā, Latvijas, piedāvātā palīdzība. Tādējādi katastrofas skartajai valstij tiek nodrošināta koordinēta un vajadzībām atbilstoša palīdzības sniegšana.