Informācija medijiem ES un fondi
Iekšlietu ministrijas pārstāvji

Šī gada 15. maijā Eiropas Savienības mājā notika Eiropas Savienības (ES) iekšlietu fondu 2021. - 2027. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas* pirmā sēde, lai pārrunātu līdz šim veiktās ES fondu investīcijas Latvijas iekšējās drošības stiprināšanā un 2024.gadam izvirzītos mērķus.

Ņemot vērā, ka šogad aprit 20 gadi kopš Latvijas pievienošanās ES, sarunās tika uzsvērta iekšlietu nozares izaugsme, pateicoties nozīmīgajam ES finansiālajam atbalstam. Arī šobrīd ES iegulda ievērojamus resursus Latvijas iekšlietu dienestu stiprināšanā ar Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda, Atveseļošanās fonda, Eiropas reģionālās attīstības fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai palīdzību.

Sēde notika Eiropas Komisijas Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāta (DG HOME) vizītes ietvaros un tajā piedalījās arī nevalstisko organizāciju pārstāvji.

DG HOME pārstāve Džūlija Kamocinī (Giulia Camozzini) informēja klātesošos par ES prioritātēm un to saistību ar finansējuma instrumentiem, kā arī izmaiņām ES normatīvajos aktos.

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Kaspars Āboliņš sēdē pateicās Eiropas Komisijai par nozīmīgo finansiālo atbalstu iekšējās drošības stiprināšanai. Viņš uzsvēra, ka Eiropas Savienība sniedz ieguldījumu ne tikai ekonomikas attīstībā, bet kalpo arī kā drošības garants. Latvija augstu vērtē Eiropas Savienības iekšlietu fondu investīcijas, kas ļauj iegādāties modernu tehniku un aprīkojumu iekšlietu dienestiem, apmācīt darbiniekus un īstenot citus pasākumus valsts iekšējās drošības stiprināšanai. Pateicoties Eiropas Komisijas un Iekšlietu ministrijas sadarbībai, Latvijai ir izdevies veiksmīgi reaģēt uz jauniem drošības izaicinājumiem un nodrošināt iedzīvotājiem drošu un stabilu vidi.

Savukārt Labklājības ministrijas vecākā eksperte vienlīdzīgu iespēju jautājumos Inese Vilcāne informēja par vienlīdzības, iekļaušanas, diskriminācijas novēršanas un pamattiesību ievērošanas nozīmību ES iekšlietu fondu ieviešanas procesā.

ES iekšlietu fondu uzraudzības komiteja turpinās aktīvu darbu, pieņemot savlaicīgus lēmumus, lai nodrošinātu ES fondu finansējuma efektīvu izmantošanu.

 * Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai (ES iekšlietu fondi) 2021. - 2027. gada plānošanas perioda pirmā uzraudzības komitejas sēde.