ES Tieslietu un iekšlietu padome

28. septembrī iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis un Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs piedalījās Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Briselē. Ņemot vērā pēdējo mēnešu tendences uz ES robežām, Kozlovskis vērsa dalībvalstu kolēģu uzmanību, ka arī uz Latvijas–Baltkrievijas robežas ir vērojams migrācijas plūsmu pieaugums. Centieni destabilizēt ES un tās dalībvalstis ar migrantu palīdzību ne tikai nenorimst, bet kļūst arvien intensīvāki. Vienlaikus iekšlietu ministrs uzsvēra, ka Baltijas valstis saglabā modrību un ir vienotas ES austrumu robežas stiprināšanā.

Ministrs arī norādīja, ka kopumā cīņā ar nelikumīgo migrāciju uz ES robežām ir nepieciešama nepārtraukta un koordinēta sadarbība ar migrācijas izcelsmes un tranzīta valstīm. R.Kozlovskis arī uzsvēra, ka Latvijas ieskatā ir lietderīgi detalizētāk apsvērt inovatīvas pieejas migrācijas plūsmu pārvaldīšanai.

R.Kozlovskis: “Jāapzinās, ka laikā, kad uz Latvijas robežas turpinās Baltkrievijas varas iestāžu atbalstīts hibrīduzbrukums, mums ir ne tikai jāizbūvē robežžogs, bet arī daudz plašāk jāliek lietā modernās tehnoloģijas, kas palīdzēs robežsargiem vēl operatīvāk reaģēt uz mēģinājumiem nelegāli iekļūt Latvijā un Eiropas Savienībā.”

28. septembra padomes sanāksmē tika apspriesta aktuālā situācija ES migrācijas jautājumā. Situācija ir kritiski pasliktinājusies Centrālās Vidusjūras migrācijas maršrutā, kur dažu dienu laikā Itālijas krastus sasniedza vairāk nekā 11 tūkstoši personu. Eiropas Komisija šā gada  17. septembrī attiecīgi ir nākusi klajā ar 10 punktu plānu turpmākajai rīcībai Lampedūzā, kas iekļauj atbalsta stiprināšanu no ES aģentūru puses, migrantu pārvietošanu brīvprātīgā solidaritātes mehānisma ietvaros un iepriekš noslēgtā ES-Tunisijas saprašanās memoranda īstenošanu praksē.

Tāpat, ievērojot Krievijas izvērsto karu Ukrainā un tā neprognozējamās beigas, padomes sanāksmē ministri panāca politisku vienošanas par  lēmumu, kas paredz Ukrainas pilsoņiem un to ģimenes locekļiem līdz 2025.gada 4.martam pagarināt tiesības saņemt pagaidu aizsardzību ES. Šāds lēmums sniedz drošību un paredzamību Ukrainas civiliedzīvotājiem, saņemot dažāda veida atbalstu un tiesības, uzturoties ES, kā arī dod iespējas ES dalībvalstu kompetentajām iestādēm plānot savu darbu palīdzības sniegšanā. Papildus minētajam dalībvalstu iekšlietu ministri tikās ar Latīņamerikas valstu iekšlietu ministriem, lai pārrunātu sadarbības jautājumus organizētās noziedzības un narkotiku kontrabandas apkarošanas jomās.

 

Kontaktiem:

Iekšlietu ministra biroja vadītāja

Beate Barkāne-Iļjenkova

e-pasts: beate.barkane-iljenkova@iem.gov.lv

Tālrunis: +37126 073167 vai +371 67829044