Informācija medijiem
pase

Otrdien, 28. septembrī, Ministru kabinets atbalstīja likumprojekta “Imigrācijas likums” iesniegšanu Saeimā.

Likumprojekts “Imigrācijas likums” izstrādāts, lai izveidotu līdzsvarotu un Latvijas Republikas interesēm atbilstošu ārzemnieku ieceļošanas un uzturēšanās sistēmu.

Likumprojektā apvienoti šobrīd spēkā esošais Imigrācijas likums un likums “Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā”, kā arī no tā izslēgtas normas, kas attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā, šos nosacījumus ietverot atsevišķā likumprojektā.

Imigrācijas likuma ietvaros tiek ieviestas vairākas izmaiņas, piemēram, likumprojekts papildināts ar paātrinātu termiņu ilgtermiņa vīzas pieprasīšanai.

Uzturēšanās atļauju jomā paredzētas vairākas būtiskas atšķirības no pašlaik spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Piemēram, paredzēts izsniegt tikai viena veida pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, piešķirot Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu atbilstoši Padomes direktīvai.

Papildus šobrīd spēkā esošajā Imigrācijas likumā noteiktajām tiesībām  paredzēts veikt likuma mērķim atbilstošu datu apstrādi, lai nodrošinātu valsts interešu, sabiedriskās kārtības, veselības un valsts ekonomisko interešu aizsardzību.

Vēl viena būtisks jaunums saistībā ar termiņuzturēšanās atļaujām paredz atteikties no termiņuzturēšanās atļauju reģistrācijas, tādējādi izvairoties no neviennozīmīgas tiesību normu interpretācijas gadījumos, kad ārzemniekam piešķirtas tiesības uzturēties Latvijas Republikā, piemēram, uz diviem gadiem, bet viņš nav reģistrējis termiņuzturēšanās atļauju.

Tāpat arī tiks izslēgtas normas, kas paredzēja termiņuzturēšanās atļauju piešķiršanu ārzemniekiem, kas veikuši investīcijas Latvijas tautsaimniecībā, iegādājoties nekustamo īpašumu vai bezprocentu valsts vērtspapīrus vai veicot ieguldījumu kredītiestādes pakārtotajās saistībās.

Lai likumprojekts stātos spēkā, tas vēl ir jāapstiprina Saeimā.

 

 

 

 

Gunta Jansone

Nodaļas vadītāja
gunta.jansone [at] iem.gov.lv