#StandWithUkraine Informācija medijiem
Drons

12. septembrī Ministru kabinets (MK) izdeva rīkojumu "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai", kas paredz Ukrainas Valsts policijai nodot bez atlīdzības 12 bezpilota gaisa kuģus (dronus).  

Lai turpinātu Ukrainai sniegt nepieciešamo atbalstu, Iekšlietu ministrija, Valsts policija (VP) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) seko pašreizējai situācijai Ukrainā, kā arī uztur kontaktus ar Ukrainas valdības institūcijām.

VP un VUGD nodoto dronu sūtījuma nogādāšanu Ukrainā organizēs VUGD. Ar dronu transportēšanu saistītie izdevumi tiks segti Iekšlietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Saskaņā ar MK noteikumiem valsts kustamo mantu nodod bez atlīdzības ārvalstu valdību vai starpvalstu organizāciju īpašumā, slēdzot rakstveida līgumu. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams noslēgt minēto līgumu, valsts kustamo mantu var nodot bez atlīdzības ārvalstu valdību vai starpvalstu organizāciju īpašumā, noformējot citus valsts kustamās mantas nodošanu un pieņemšanu apliecinošus dokumentus.

Krievijas Federācijas izraisītais karš pret Ukrainu ir radījis ārkārtas apstākļus, kuros mazinājušās Ukrainas institūciju iespējas izvērtēt un abpusēji saskaņot dažādus ar ienākošajām palīdzības kravām saistītos dokumentus, tai skaitā līgumus. Attiecīga līguma izstrāde, tulkošana un saskaņošana prasītu ievērojamu laiku, taču atbalstu Ukrainai ir nepieciešams sniegt pēc iespējas ātrāk. Lai mazinātu Ukrainas puses administratīvo slogu, kā arī to, ka atbalsta sniegšanā Ukrainai nepieciešama operatīva rīcība, Iekšlietu ministrija uzskata par nepieciešamu piemērot izņēmumu un nodot dronus, parakstot nodošanas un pieņemšanas aktu.

Foto: Valsts policija