Informācija medijiem
Iekšlietu ministrs un Uzbekistānas vēstnieks Latvijā

13.martā iekšlietu ministrs Māris Kučinskis kopā ar V.E. Kadambaju Sultanovu (Kadambay Sultanov), Uzbekistānas vēstnieku Latvijā, apsprieda divpusējās sadarbības iespējas iekšlietu jomā.

Tikšanās laikā abas puses vienojās turpināt darbu pie Kopīgās komisijas par sadarbību cīņā pret organizēto noziedzību, terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti, kā arī pie nākamās sēdes organizēšanas.