Informācija medijiem

Ceturtdien, 7. martā, iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens piedalīsies kārtējā Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē. Ņemot vērā, ka 2019. gads ir nosacīts pārmaiņu gads, kas varētu ietekmēt ES iekšējās drošības politiku, sanāksmē  galvenie uzsvari tiks likti uz pašreizējās ES pretterorisma politikas izvērtēšanu un iespējamajiem turpmāk veicamajiem pasākumiem, tostarp radikalizācijas novēršanu, informācijas sistēmu sadarbspējas nodrošināšanu un jaunu apdraudējumu identificēšanu un atbilstošas rīcības nodrošināšanu, kā arī ES sadarbību ar trešajām valstīm migrācijas plūsmu labākai pārvaldībai.

Latvija piekrīt, ka kopš 2015.gada traģiskajiem  notikumiem ir paveikta virkne pasākumu, lai mazinātu līdzīgu nelaimju atkārtošanos. Lai arī terorisma draudu līmenis Latvijā ir saglabājies relatīvi zems, Latvija pozitīvi vērtē un piekrīt, ka radikalizācijas novēršana, iespējams, ir viens no būtiskākajiem elementiem jau pašā saknē cīņā ar terorismu.

Migrācijas jautājumā Latvijas viedoklis ir nemainīgs un atbilst  līdz šim paustajam viedoklim. Latvija vienmēr ir uzsvērusi stratēģiskās sadarbības ar trešajām valstīm nozīmi efektīvā migrācijas plūsmu pārvaldīšanā, it īpaši nelegālās migrācijas plūsmu samazināšanā, pausts Latvijas viedoklī. Tāpat Latvija piekrīt, ka šobrīd pastiprināta ES uzmanība būtu pievēršama Ziemeļāfrikas valstīm, vienlaikus rūpīgi uzmanot situāciju arī citos reģionos. 

Līdztekus šiem jautājumiem ministri tiks informēti par panākto progresu diskusijās par jauno FRONTEX regulu un Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas  reformu.


Sagatavoja:
Kārlis Miksons
iekšlietu ministra padomnieks komunikācijas jautājumos
Tālr.: 67219314
E-pasts: karlis.miksons@iem.gov.lv