Informācija medijiem Robežas drošība
Ministrs Latgalē

Iekšlietu ministrs Kristaps Eklons 2022. gada 28. un 29. jūlijā darba vizītē apmeklēja Valsts robežsardzes objektus Latgalē, kā arī Latvijas–Baltkrievijas un Latvijas–Krievijas robežu. Darba vizītes ietvaros ministrs detalizētāk iepazinās ar robežsardzes struktūrvienību darbu, kā arī pārrunāja būtiskākās robežsardzes aktualitātes, problemātiku un attīstības plānus. 

“Vizītes laikā, klātienē tiekoties ar dažādu Valsts robežsardzes struktūrvienību pārstāvjiem un iepazīstoties ar viņu darbu un aprīkojumu, guvu pārliecību par mūsu dienestu gatavību nodrošināt kārtību un drošību uz mūsu valsts robežas. Esmu gandarīts par robežsardzes spējām un profesionālo ekipējumu. Ir jāturpina mērķtiecīgs darbs, lai fiziski sagatavotu dienestu, apmācītu jaunos darbiniekus, kā arī attīstītu ekipējumu, kas nepieciešamas ģeopolitisko izaicinājumu pārvarēšanai, lai efektivizētu dienesta darbu,” norāda iekšlietu ministrs Kristaps Eklons.

Vizītes ietvaros ministrs apmeklēja Robežnieku un Opoļu robežapsardzības nodaļu, kā arī Latvijas–Baltkrievijas un Latvijas–Krievijas robežu. Ministrs pārliecinājās, ka uz robežas ar Baltkrieviju aktīvi norit atmežošanas, mērniecības un būvniecības darbi. Tāpat gūts apstiprinājums, ka pagaidu žogs pilnībā pilda savu funkciju – kalpo kā šķērslis, kas būtiski apgrūtina nelegālo migrantu nokļūšanu Latvijā, jo arī gadījumos, ja kāds nelegāli censtos tikt tam pāri, robežsargi spētu operatīvi reaģēt. Kopš 2021. gada 10. augusta līdz šim novērsti gandrīz 6800 personu mēģinājumi nelikumīgi šķērsot robežu.

Ministrs tika iepazīstināts ar Aviācijas pārvaldes un Valsts robežsardzes koledžas darbu, kā arī dienestos pieejamo tehniku – helikopteriem, automobiļiem, militāro aprīkojumu u.c. Ar abiem dienestiem tika pārrunāti to attīstības plāni. Lai spētu operatīvi evakuēt negadījumos cietušos vai iesaistīties ugunsgrēku dzēšanā no gaisa, tika pārrunāta Aviācijas pārvaldes un vairāku atbildīgo ministriju iespējamā savstarpējā sadarbība, kas arī tiks izskatīta.

Kristaps Eklons: “Esmu lepns par abu dienestu darbu, jo Valsts robežsardzes koledžā strādā vieni no labākajiem kinologiem valstī, kuri apmāca suņus gan robežsardzes, gan citu atbildīgo dienestu darba vajadzībām. Tāpat koledžā tiek nodrošināta kvalitatīva izglītība, kas 100% gadījumu nodrošina darbavietu saviem absolventiem. Koledžas darbinieki aktīvi uzrunā potenciālos studentus, apmeklējot izglītības iestādes un dažādus pasākumus, kā arī rīko atvērto durvju dienas, lai ikviens interesents var iepazīties ar robežsardzes darbu. Aicinu jauniešu izmantot šo iespēju!”