#StandWithUkraine Informācija medijiem
Ministrs tiekas ar NVO

Trešdien, 8. jūnijā iekšlietu ministrs Kristaps Eklons tikās ar nevalstiskajām organizācijām, kas aktīvi palīdz ar atbalstu ukraiņiem, kā arī uzklausīja izaicinājumus un risinājumus, un pateicās par NVO paveiktajiem darbiem, piemēram, par brīvprātīgo koordinēšanu, par dalību Operatīvās vadības centra sēdēs, par sadarbību komunikācijas nodrošināšanā un citos jautājumos. 

K. Eklons atzina, ka NVO bijis liels atbalsts Ukrainas bēgļu krīzē, un tas bijis jūtams jau no paša kara sākuma. Vairāki Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta pasākumi uzlaboti tieši pēc NVO ierosinājumiem. "Brīvprātīgo koordinēšana, ziedojumu vākšanas akcijas, dažādu platformu veidošana un to uzturēšana, dažādu materiālu veidošana un tulkošana ir dažas no lietām, ko augsti novērtējam," atzina ministrs. Viņš akcentēja, ka valsts pārvalde, pašvaldības, NVO, uzņēmēji, sabiedrība un citas grupas strādā ciešā sadarbībā, lai kopīgiem spēkiem palīdzētu ukraiņiem.

Iekšlietu ministrija atbalsta papildu finansējuma nepieciešamību NVO sektoram, kas aktīvi palīdz ar atbalstu ukraiņiem, un aicina atbildīgās institūcijas nākt ar tiesību aktu projektiem un risinājumiem, lai atrastu labāko formu NVO atbalstīšanā, jo izprot, ka brīvprātīgā darba kapacitāte ir ierobežota un atbalsta programma NVO darbam ir nepieciešama. Tādējādi tiks stiprināta arī pašas sabiedrības noturība krīzes situācijās un sociālā atbalsta sniegšanā, kā to norāda NVO.

Citus NVO ieskicētos jautājumus par NVO lomu civilās aizsardzības sistēmā, par ilgtermiņa pasākumiem bēgļu un patvēruma meklētāju politikas uzlabojumos, ministrija turpinās skatīt Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda Sadarbības padomē (https://www.iem.gov.lv/lv/iekslietu-ministrijas-un-nvo-sadarbibas-memorands).

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no biedrības “Tavi draugi”, kustības “Viegli palīdzēt”, Latvijas Skautu un gaidu kustības, nodibinājuma “Tautas palīdzības fonds”, kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem”, ukraiņu bēgļu kopienas centra “Common Ground”, biedrības “Patvērums “Drošā māja””, Latvijas Samariešu apvienības, kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” un Ilze Bagatska, Ukraiņu basketbolistu un ģimeņu koordinatore.

----------------------------------------------------------------------

У середу, 8 червня, міністр внутрішніх справ Крістапс Еклонс зустрівся з недержавними організаціями, які активно допомагають українцям, вислухав пропозиції та шляхи їх вирішення, а також подякував НДО організаціям за їхню роботу, зокрема, за координацію волонтерів, участь в засіданнях Центру оперативного управління, співпрацю у забезпеченні зв'язку та з інших питань. 

К.Еклонс визнав, що НДО дуже підтримували українських біженців під час кризи і це відчувалося вже з самого початку війни. За пропозиціями НДО було удосконалено низку заходів підтримки цивільного населення України. «Координація волонтерів, акції зі збору пожертв, створення та підтримка різноманітних платформ, створення та переклад різних матеріалів – це те, що ми високо цінуємо», – визнав міністр. Він акцентував, що державне управління, органи місцевого самоврядування, НДО, підприємці, суспільство та інші групи тісно співпрацюють, щоб разом допомагати українцям.

Міністерство внутрішніх справ підтримує необхідність надання додаткового фінансування сектору НДО, який активно підтримує українців, та закликає відповідальні органи підготувати законопроекти та рішення, щоб знайти найкращий спосіб підтримки НДО, тому що розуміє, що можливості волонтерства обмежені і що необхідна програма підтримки діяльності НДО. Це також посилить стійкість самого суспільства в кризових ситуаціях та у наданні соціальної підтримки, як це вказують НДО.

Міністерство і надалі розглядатиме інші окреслені НДО питання про роль НДО в системі цивільного захисту, про довгострокові заходи щодо вдосконалення політики біженців та шукачів притулку у Раді з питань співробітництва меморандуму про співробітництво Міністерства внутрішніх справ та недержавних організацій (https://www.iem.gov.lv/lv/iekslietu-ministrijas-un-nvo-sadarbibas-memorands).

У зборах взяли участь представники товариства «Tavi draugi», руху «Viegli palīdzēt», Латвійського руху скаутів та гайд, фонду «Tautas palīdzības fonds», руху «Gribu palīdzēt bēgļiem», центру допомоги українським біженцям «Common Ground», товариства «Patvērums «Drošā māja»», Латвійської асоціації самаритян, руху «Gribu palīdzēt bēgļiem» та Ілзе Багацька, координатор українських баскетболістів та сімей.