Informācija medijiem

Otrdien, 2.jūlijā, Ministru kabinets atbalstīja projektu, kas paredz līdz 2023. gadam izveidot vienotu elektronisko platformu, lai uzlabotu izmeklēšanas un tiesvedības elektronisko procesu, veidojot to ātrāku un pārskatāmāku.

 

 

Līdz ar valdības rīkojumu projekta "Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu informācijas sistēma (IIIS2)" apraksts ir apstiprināts un iekļauts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 45.0. versijā.

 

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir noteikts par projekta iesniedzēju un atbildīgo par projekta īstenošanu, kas ļaus uzsākt kriminālprocesa elektronizēšanu jeb tā saucamās “E- lietas” ieviešanu.

 

Projekts IIIS2 ir  viens no  projektu programmas “E-lieta izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide, 1.posms” komponentēm. E-lietas projekti ir vērsti uz kriminālprocesa un administratīvo pārkāpumu procesa elektronizēšanu visos šo procesu posmos - pirmstiesas process, tiesas process u.c. posmi - galvenajās procesā iesaistītajās iestādēs, piemēram, tiesās, prokuratūrā, izmeklēšanas, kā arī citās iestādēs.

 

Tas nozīmē, ka no brīža, kad tiesībsargājošajās iestādēs tiks saņemta informācija par likumpārkāpumu līdz brīdim, kad kriminālprocess tiks nosūtīts prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, procesuālie dokumenti, kā arī nepieciešamās informācijas aprite ar citām iestādēm, piemēram, prokuratūras, ekspertīžu iestādēm, notiks elektroniski.
Projekta ietvarā tiks uzlabota arī saziņa ar procesā iesaistītām personām – cietušajiem, lieciniekiem, aizdomās turētām personām, sniedzot iespēju iepazīties ar lietas materiāliem e-vidē.E-lietas ietvaros tiks radīta vienota platforma ar mērķi radīt efektīvu izmeklēšanas un tiesvedības elektronisko procesu, samazinot izmeklēšanas un tiesvedības termiņus, kā arī nodrošinot lielāku procesu caurspīdību.

 

Ministru kabineta 2015.gada 12.maija sēdē (Prot.24 40.§) tika izskatīts informatīvais ziņojums "Par e-lietas projekta īstenošanu Eiropas Savienības 2014.-2020.gada struktūrfondu plānošanas periodā", aktualizējot vienotas informācijas platformas nepieciešamību iekšlietu un tieslietu iestādēm. Informatīvajā ziņojumā tika atzīts: “Neskatoties uz mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām, kriminālprocess, administratīvo pārkāpumu process, administratīvais process, civilprocess lielā mērā ir saistīti ar papīra dokumentu apriti, tai skaitā starp procesā iesaistītajām institūcijām”. Dokumentā tika arī uzsvērts, ka jāvirzās uz minēto procesu elektronizēšanu visos to posmos, ka arī jāveido sadarbība starp procesā iesaistītajām institūcijām un iestādēm.

Lai šos mērķus sasniegtu, tika izstrādāta “E-lietas” programma, kas ietver vairāku dažādu informācijas sistēmu attīstību un savstarpējo sadarbību, lai panāktu:
-    kriminālprocesa, administratīvā procesa un civilprocesa, kā arī administratīvo pārkāpumu procesa materiālu digitalizāciju, veicinot to pieejamību;
-    materiālu padarīšanu elektroniski pieejamu gan procesā iesaistītajām iestādēm, gan privātpersonām e-pakalpojumu veidā, veicinot iestāžu sadarbību un mazinot birokrātisko slogu gan valsts iestādēm, gan privātpersonām;
-    esošu datu uzglabāšanas un apmaiņas risinājumu pilnveidošanu, vairojot informācijas sistēmu funkcionalitāti, kas ceļ iesaistīto iestāžu darba efektivitāti.

Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodā Tieslietu ministrija un Ģenerālprokuratūra 2017.gadā jau uzsāka 1.kārtas E-lietas programmas projektu realizāciju.  Projekts IIIS2 tiek virzīts kā turpinājums, t.i., projektu iesniegumu atlases 2.kārtas projekts, E-lietas programmas projektu kopēju mērķu sasniegšanai.

 

Projekta izmaksas ir noteiktas 3 800 000 euro apmērā un to plānots finansēt ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv