Dators

29. augustā Ministru kabinets deva atļauju Iekšlietu ministrijas Informācijas centram (IC) sniegt atbalstu Ukrainai, nododot bez atlīdzības Ukrainas Čerņihivas Reģionālajai valsts administrācijai, Ukrainas Sociālās politikas ministrijai un Hersonas Reģionālajai militārajai administrācijai Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzskaitē esošo biroja tehniku un datortehniku – kopsummā gandrīz 1000 tehnikas vienības.

Ņemot vērā kiberdrošības prasības, IC ir sācis pakāpenisku datoru atjaunošanu uz darbstacijām, kuras ir savietojamas ar jaunāko operētājsistēmu un veic operētājsistēmu neatbalstošo datoru pakāpenisku nomaiņu. Ņemot vērā pastāvīgi augstos kiberapdraudējuma riskus, Iekšlietu ministrijas iestādes nevar atļauties riskēt un masveidā izmantot datorus ar operētājsistēmām, kurām ir virkne zināmu ievainojamību, vienlaicīgi liela daļa nomaināmās datortehnikas, neskatoties uz to ekspluatācijas ilgumu (vairāk nekā 5 gadi), ir darba kārtībā un var tikt izmantota drošā veidā līdz 2025. gadam.