Informācija medijiem
konference

Šonedēļ pēc iekšlietu ministres Marijas Golubevas iniciatīvas izveidota darba grupa, lai apzinātu naida noziegumu problemātiku Latvijā, izvērtētu iespējamos šķēršļus naida noziegumu identificēšanā un atklāšanā, kā arī apzinātu iespējamos rīcības virzienus iekšlietu jomā.

Darba grupā piedalīsies pārstāvji no ministres biroja, Valsts policijas, Valsts policijas koledžas, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra un Valsts drošības dienesta.

Naida noziegumi neskar tikai upuri, bet mūsu sabiedrību kopumā. Nespēja ātri reaģēt uz naida noziegumiem apdraud sabiedrības drošību un mazina sabiedrības uzticību policijas darbam. Pēc manas iniciatīvas izveidotā darba grupa palīdzēs saprast, kas jau ir paveikts, lai spēcinātu policijas reaģēšanas spēju uz naida noziegumiem un ko mēs varam darīt, lai uzlabotu policijas kapacitāti šādu noziegumu atpazīšanā un prevencijā. Mūsu sabiedrībā droši ir jājūtas ikvienam sabiedrības loceklim,” atzīmēja iekšlietu ministre Marija Golubeva.

Darba grupa līdz 2021. gada 16. jūlijam apzinās un apkopos statistiku par naida noziegumiem Latvijā pēdējo piecu gadu laikā, kā arī apkopos informāciju par Latvijā īstenotajām mācību programmām un kursiem, kas veltīti naida noziegumu problemātikai.

Tāpat darba grupa apkopos informāciju par iekšlietu nozarē pēdējo piecu gadu laikā īstenotajiem projektiem, kas skar naida noziegumu problemātiku.

Līdz 2021. gada 9. augustam darba grupai jāsagatavo ziņojums par īstermiņā un ilgtermiņā īstenojamiem pasākumiem situācijas uzlabošanai.

 

Sagatavoja:

Linda Curika

Iekšlietu ministres padomniece

Stratēģiskās komunikācijas jautājumos

E-pasts: linda.curika@iem.gov.lv