Šonedēļ tika izveidota naida noziegumu problemātikas noteikšanas darba gupa.

Darba grupu veidos pārstāvji no:

  • ministers biroja
  • Valsts policija
  • Valsts policijas koledžas
  • Iekšlietu ministrijas Informācijas centra
  • Valsts drošības dienesta

Darba grupas uzdevumi būs:

  • apkopot statistiku par naida noziegumiem Latvijā
  • apkopot informāciju par mācību programmām un kursiem, kas veltīti naida noziegumiem,  Latvijā
  • apkopos informāciju par iekšlietu nozarē pēdējo peicu gadu laikā īstenotajiem projektiem
  • vērtēs iespējamos šķēršļus naida noziegumu identificēšanā

Ziņojumu darba grupa sagatavos līdz 2021.gada 9. augustam.