Valsts policija

Ceturtdien, 30.septembrī, notika Noziedzības novēršanas padomes sēde. Iekšlietu ministre Marija Golubeva prezentēja izstrādāto “Iekšējās drošības akadēmijas” koncepciju, un sēdes dalībnieki kopumā atzinīgi novērtēja Iekšlietu ministrijas plānus veidot jaunas studiju programmas iekšlietu sistēmas vajadzībām.

Ir pienācis laiks pamatīgi mainīt izglītību iekšlietu sistēmā. Tikai sadarbojoties starp Iekšlietu ministriju, Valsts policijas koledžu, Rīgas Stradiņa Universitāti un Latvijas Universitāti, mēs varam īstenotu kvalitatīvu izglītību un profesionālo pilnveidi. Konsorcija līgumu varētu parakstīt 2022.gada pavasarī, savukārt “Iekšējās drošības akadēmijā” pirmos studentus uzņemt jau 2023.gadā,” atzīmēja iekšlietu ministre Marija Golubeva.

Profesionālās izglītības un pilnveides sistēma iekšlietu jomā pašlaik ir sadrumstalota un ir novērots piedāvājuma trūkums vecākajiem virsniekiem un  virsniekiem, kuri pārstāv specifiskas jomas, piemēram, kibernoziedzību un finanšu noziegumus. Reforma risinās arī zinātniskās pētniecības trūkumu par drošības jautājumiem un iekšlietu nozarei svarīgiem problēmaspektiem.

Ministre prezentēja plānu par ilgtermiņa konsorcija “Iekšējās drošības akadēmija” dibināšanu starp Iekšlietu ministriju, Valsts policijas koledžu, Rīgas Stradiņa Universitāti un Latvijas Universitāti. Šī konsorcija mērķis - sagatavot speciālistus iekšlietu un citu iestāžu vajadzībām, paredzot pieprasījumam atbilstošu un kvalitatīvu formālās un mūžizglītības piedāvājumu, mācību infrastruktūras izveidi un koplietošanu, labākā pedagoģiskā personāla dalību kopīgu izglītības programmu īstenošanā.

Veidojot konsorciju, mazinātos sadrumstalotība augstākajā izglītībā un rastos iespēja koplietot infrastruktūru un cilvēkresursus, kas atbilst valdībā akceptētajam reformu plānam augstākajā izglītībā. Studiju programmu kopīgā īstenošanā būs iespējams izmantot katrā no augstākās izglītības institūcijām esošo pieredzējošāko un kompetentāko akadēmisko personālu, nodrošinot augstu studiju rezultātu kvalitāti. Perspektīvā būs iespējams attīstīt doktorantūras studijas Policijas tiesību, Kriminālistikas un operatīvās darbības teorijas zinātnes apakšnozarēs, kā arī attīstīt zinātniski pētniecisko darbību ar iekšējo drošību un tiesībaizsardzības iestāžu darbību saistītās jomās, tajā iesaistot zinātnes universitātes pētniecisko potenciālu.

Ministre informēja par plānotajiem kapitālieguldījumiem “Iekšējās drošības akadēmijas” infrastruktūrā - kiberpoligonu, taktisko poligonu, krimināltiesību poligonu, kā arī policijas taktikas poligonu ar virtuālo simulāciju aprīkojumu.

Sēdes dalībnieki pieņēma zināšanai izstrādāto “Iekšējās drošības akadēmijas” koncepciju.