Informācija medijiem Robežas drošība
robežas drošība

Otrdien, 3.augustā, iekšlietu ministre Marija Golubeva informēja Nacionālās apvienības deputātus par pašreizējo situāciju ar valsts robežu drošību. Sēdē piedalījās arī Valsts robežsardzes pārstāvji.

Ministre informēja deputātus par veiktajiem pasākumiem valsts robežas stiprināšanā. Lai gan robežpārkāpēju skaits pagaidām nav pieaudzis, ņemot vērā situāciju Lietuvā, šobrīd ir mobilizēti gan Valsts robežsardzes resursi, gan iesaistīts Nacionālo bruņoto spēku, Zemessardzes un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras FRONTEX personāls un materiāltehniskie līdzekļi.

Šobrīd tiek izstrādāti vairāki normatīvie akti un ir aplēsts nepieciešamais finansējums infrastruktūras izbūvei, lai ātrāk virzītu robežas ierīkošanu atbilstoši Valsts kontroles ieteikumiem. Tikšanās laikā tika diskutēts par Valsts robežsardzes rīcības plāniem masveida robežas pārkāpšanas gadījumā.

“Latvija ir bijusi solidāra un aktīva robežas aizsardzības operācijās citās Eiropas valstīs, līdz ar to krīzes situācijā arī Latvija var rēķināties ar solidaritāti. Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras FRONTEX pārstāvji jau darbojas Latvijā, un nepieciešamības gadījumā aģentūra ir gatava sniegt arī plašāku atbalstu. Robežu kontrolē mums ir ļoti svarīgi darboties atbilstoši Eiropas Savienības tiesiskajam regulējumam, lai nezaudētu šo ļoti nozīmīgo atbalstu, kā tas noticis, piemēram, Ungārijas situācijā. Valsts robežsardze ir gatava dažādiem notikumu attīstības scenārijiem un sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem monitorē situāciju uz mūsu robežām, kā arī regulāri sazinās ar kolēģiem Lietuvā,” atzīmēja iekšlietu ministre.

Sarunas laikā Nacionālās apvienības deputāti aktualizēja jautājumu par speclīdzekļu lietošanu pret cilvēkiem, kuri nelikumīgi šķērso robežu. Gan ministre, gan Valsts robežsardzes pārstāvji atzīmēja, ka speclīdzekļu izmantošana pret civiliedzīvotājiem, kuri nav agresīvi, nav pieļaujama ne pēc Eiropas Savienības, ne Latvijas normatīvajiem aktiem. Tika pārrunāts arī jautājums par normatīvo regulējumu attiecībā uz stingrākas atbildības noteikšanu tiem, kuri ir iesaistīti cilvēku kontrabandā, lai efektīvi atturētu iedzīvotājus iesaistīties migrantu pārvietošanas shēmās. Iekšlietu ministre uzdos Iekšlietu ministrijai izvērtēt stingrāku sodu ieviešanas iespējamību.

 

Sagatavoja:

Linda Curika
Iekšlietu ministres padomniece

Stratēģiskās komunikācijas jautājumos
E-pasts: linda.curika@iem.gov.lv