Informācija medijiem Robežas drošība
Marija Golubeva

Otrdien, 31.augustā, iekšlietu ministre Marija Golubeva piedalījās Eiropas Savienības (ES) iekšlietu ministru padomes ārkārtas sanāksmē par situāciju Afganistānā. Tikšanās organizēta, reaģējot uz notikumiem Afganistānā. Sanāksmē apstiprināja paziņojumu par situāciju Afganistānā, kurā ietverti pasākumi, kas būtu jāveic ES. Starp veicamajiem pasākumiem ir, piemēram:

  • apņemšanās pēc iespējas ātrāk evakuēt no valsts tos Afganistānas pilsoņus, kuri pēdējo gadu laikā ir sadarbojušies ar ES;
  • nepieciešamība rīkoties, lai Afganistāna nekļūtu par patvērumu teroristiem un organizētās noziedzības grupām un lai situācija šajā valstī neradītu jaunus draudus ES pilsoņu drošībai;
  • vienotas un savstarpēji koordinētas ES pieejas nodrošināšana, lai neatsāktos nekontrolētas liela apjoma migrācijas plūsmas;
  • nepieciešamība turpināt darbu pie efektīvas ES ārējo robežu apsardzības.

Paziņojumā arī norādīts, ka personu pārvietošana var notikt tikai uz brīvprātības principa pamata, kas ļauj dalībvalstīm pašām, izvērtējot savu nacionālo kapacitāti, pieņemt atbilstošus lēmumus.

"Neskatoties uz to, ka primāri potenciālās migrācijas plūsmas varētu virzīties uz ES robežām dienvidos, nedrīkst aizmirst arī par ES austrumu robežas stiprināšanu, īpaši ievērojot pašlaik notiekošo Baltkrievijas īstenoto hibrīdoperāciju pret Latviju, Lietuvu un Poliju. Nepieciešams novērst jebkādus mēģinājumus izmantot migrācijas plūsmas kā politiskās ietekmes instrumentus. Mums ir ne tikai jāseko līdzi notikumiem kontekstā ar migrāciju, bet arī ES līmenī jāgatavojas koordinētām un savlaicīgām atbildēm," atzīmēja iekšlietu ministre Marija Golubeva.