Informācija medijiem
cilvēki

8. februārī tiešsaistē notika starptautisks seminārs par cīņu pret cilvēku tirdzniecību un ar to saistīto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju Latvijā.  Seminārā augsta līmeņa starptautiskie un vietējie eksperti diskutēja par piespiedu darbu kā mūsdienu cilvēku tirdzniecības formu un ar to saistītajiem finanšu noziegumiem, kā arī finanšu nozares iesaisti šādu noziegumu atklāšanā.

Iekšlietu ministre M.Golubeva, atklājot semināru, uzsvēra: Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana pasaulē ir milzīgs izaicinājums, arī Latvijā. Katru gadu noziedznieki, kuri vada cilvēku tirdzniecības tīklus, nopelna uz cilvēku ciešanu rēķina no šī cieņu pazemojošā nozieguma. Īpaši neaizsargāti pret cilvēku tirdzniecību ir bērni, sievietes, migranti, bēgļi un valstu iekšienē pārvietotās personas.  Katru gadu no tirgotajām personām 17% tiek tirgoti piespiedu darba nolūkos, bet 80%  - seksuālajai izmantošanai.

Tādēļ mums visiem kopā ir arī jāpalielina izpratne par cilvēku tirdzniecību gan valsts, gan starptautiskā līmenī. Jāstiprina sadarbība starp visām iesaistītajām tiesībsargājošajām institūcijām un nevalstisko sektoru, lai vecinātu izpratni un par šī vardarbīgā nozieguma izpausmēm un sekām. Jebkura šāda veida nozieguma izmeklēšanas centrā jābūt upuru un cietušo tiesību aizsardzībai. Tādēļ augstu vērtēju Finanšu izlūkošanas dienesta darbu un vēlmi padziļināt sabiedrības izpratni un zināšanas par šo tik svarīgo izaicinājumu”.

Mūsdienu verdzība un cilvēku tirdzniecība ietekmē visas pasaules valstis, un tiek lēsts, ka ikgadējā nelikumīgā peļņa no šā nozieguma ir 150 miljardi dolāru gadā. Finanšu nozarei ir būtiska nozīme cīņā pret mūsdienu verdzību un cilvēku tirdzniecību. Nereti šo noziegumu izbeigšanā ir būtiska nozīme tieši finanšu sektora aktīvai iesaistei.

Latvijas valdība Cilvēku tirdzniecības novēršanas plānā 2021.-2023. gadam atzinusi, ka šī slēptā nozieguma ietekmēto cilvēku skaits strauji pieaug gan pasaules, gan valsts līmenī. Kamēr Latvijā tiek stiprināta kapacitāte atpazīt un strādāt ar personām, kuras cietušas no dažādām cilvēku tirdzniecības formām, tikmēr globālā līmenī tiek ziņots par daudzām citām un jaunām cilvēku tirdzniecības formām. Tāpat kā daudzās citās pasaules valstīs, arī Latvijā, aizdomīgu darījumu ziņojumu skaits par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem joprojām ir salīdzinoši neliels.

Semināru organizēja Finanšu izlūkošanas dienests sadarbībā ar FAST (Finance Against Slavery and Trafficking) – globālu iniciatīvu, ko veido Apvienoto Nāciju Organizācijas politikas pētniecības universitātes centrs ar mērķi mobilizēt finanšu nozari pret mūsdienu verdzību un cilvēku tirdzniecību. Semināra mērķauditorija ir Latvijas un kaimiņvalstu finanšu un publiskā sektora amatpersonas.

Plašāka informācija par semināra galvenajiem secinājumiem par cīņu pret cilvēku tirdzniecību un ar to saistīto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju šeit:

https://www.fid.gov.lv/lv/aktualitates/seminara-par-cinu-pret-cilveku-tirdzniecibu-un-ar-to-saistito-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizaciju-galvenie-secinajumi