iekšējās drošības akadēmija

10. martā Iekšlietu ministrijā notika konsorcija "Iekšējās drošības akadēmija" (IDA) sanāksme, kurā apstiprināja četras studiju programmas un līdz ar to tās tiek virzītas licencēšanai. Kas nozīmē, ka straujiem soļiem virzāmies uz priekšu, lai vidusskolu absolventi un esošie tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki jau septembrī varētu apgūt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātas, unikālas, ilgtspējīgas un tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībās balstītas studiju programmas. Šī gada jūlijā un augustā, pēc licences saņemšanas, plānots uzsākt studējošo uzņemšanu.

"Valsts iekšējā drošības stiprināšana nav iedomājama bez profesionāļu apmācīšanas, un tieši Iekšējās drošības akadēmija vienkopus sniegs visu nepieciešamo topošajiem un esošajiem tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem, lai tie spētu vēl vairāk attīstīt prasmes, apgūt jaunākos tehnoloģiskos risinājumus pirmstiesas izmeklēšanas, ikdienas operatīvā darba un citās jomās, kā arī gūt vislabāko pieredzi no ārvalstu pedagogiem. Ilgtermiņā šāds risinājums mazinās arī darbinieku trūkumu iekšlietu nozarē. Šobrīd kopā ar izglītības iestādēm intensīvi strādājam pie tā, lai vasarā sāktu uzņemt pirmos studentus. Pateicos par sadarbības partneru – Valsts policijas koledžas, Rīgas Stradiņa Universitātes un Latvijas Universitātes – izcilo un lietišķo ieguldījumu studiju programmu izstrādē, veidojot stabilu pamatu turpmākajai Iekšējās drošības akadēmijas attīstībai," tā Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.

Sanāksmē saskaņoja šādas IDA studiju programmas un to pavadošo dokumentu projektus:

  • īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Policijas darbs”;
  • pirmā cikla augstākās izglītības programma “Pirmstiesas izmeklēšana”;
  • otrā cikla augstākās izglītības programmas "Ekonomiskā drošība" apakšprogrammas "Ekonomiskās drošības aizsardzība";
  • otrā cikla augstākās izglītības programmas “Sabiedrības vadība” apakšprogramma “Tiesībaizsardzības, kriminālsodu izpildes un glābšanas dienestu vadība”.

Līdz ar to tika atbalstīta to tālāka virzība saskaņošanai IDA augstākās izglītības iestāžu lēmējinstitūcijās, pēc tam nosūtot Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrai programmu licencēšanai vai būtisku grozījumu veikšanas saskaņošanai akreditētās studiju programmās.

Jau ziņots, ka 2022. gada 25. oktobrī Iekšlietu ministrija, Valsts policijas koledža, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Universitāte parakstīja līgumu par IDA izveidi. Tika dibināts konsorcijs jeb augstskolu sadarbības formāts, koplietojot trīs iestāžu resursus un akadēmisko personālu, bet neveidojot jaunu juridisko personu – augstskolu.

IDA dibināšanas līgums ietvēra apņemšanos izstrādāt un kopīgi īstenot sešas unikālas studiju programmas, piesaistot labākos pedagogus, nozares speciālistus un ārvalstu specializēto augstskolu docētājus, kā arī attīstīt zinātnisko pētniecību ar iekšējo drošību un tiesībaizsardzības iestāžu darbību saistītās jomās.

Plašāk par studiju iespējām IDA: www.ida.edu.lv