Informācija medijiem

Šā gada 11. un 12. oktobrī Latvijā ieradās Eiropas Padomes (EP) Ekspertu darbības grupa pret cilvēku tirdzniecību (GRETA), kuru pārstāvēja GRETA pirmā viceprezidente un Antuaneta Vasiļjeva un Konvencijas pret cilvēku tirdzniecību izpildsekretāre Petja Ņesterova. Vizītes mērķis ir izvērtēt Eiropas Padomes Konvencijas pret cilvēku tirdzniecību ieviešanu Latvijā.

Šī ir jau trešā izvērtēšanas kārta, kurā padziļināti tiek pētītas atbalsta iespējas cilvēku tirdzniecības upuriem izmeklēšanas, procesa virzības un tiesvedības laikā, tai skaitā iespējas saņemt atbilstošu juridisko atbalstu un kompensācijas.

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs uzsver: “Vairāku gadu garumā ir paveikts ievērojams darbs un sasniegts liels progress gan politikas koordinēšanā atbildīgo institūciju starpā cīņai ar cilvēku tirdzniecību, gan cilvēku tirdzniecības upuru atklāšanā un identificēšanā. Piemēram, šā gada jūlijā Valsts policija aizturēja organizētu astoņu personu grupu par iespējamu cilvēku tirdzniecību  darbaspēka ekspluatācijas nolūkā vairākos palīdzības centros atkarīgiem cilvēkiem Kurzemē, Vidzemē un Latgalē. Šajā situācijā tieši veiksmīga sadarbība starp Valsts policiju, Labklājības ministriju, centru "MARTA" un "Patvērumu "Drošā māja"" nodrošināja saskaņotu un operatīvu institūciju rīcību, lai iespējami ātri sniegtu palīdzību upuriem.”

Jau iepriekš izpētes ietvaros GRETA apkopoja informāciju un organizēja tikšanās ar Latvijas pārstāvjiem virtuāli, bet, lai labāk izprastu atlikušos neskaidros jautājumus, šoreiz, klātienes vizītes laikā, GRETA tikās ar pārstāvjiem no Iekšlietu ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts robežsardzes, Valsts policijas, Ģenerālprokuratūras, tiesas, Juridiskās palīdzības administrācijas, Valsts darba inspekcijas, Patvēruma “Drošā māja” un centra “MARTA”, kas ir ilggadēji Iekšlietu ministrijas sadarbības partneri cīņā ar cilvēku tirdzniecību.

Izpētes rezultātā GRETA sagatavos ziņojumu ar konkrētām rekomendācijām Latvijai par nepieciešamajiem soļiem, lai uzlabotu iespējas cilvēku tirdzniecības upuriem saņemt atbilstošu palīdzību izmeklēšanas, procesa virzības un tiesvedības laikā.

GRETA ziņojums un rekomendācijas tiks publicētas 2021. gada nogalē. Ar citiem GRETA ziņojumiem un rekomendācijām Latvijai iespējams iepazīties šeit: https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/latvia     

Eiropas Padomes logo

EP Konvencija par cīņu pret cilvēku tirdzniecību tika pieņemta 2008. gada 1. februārī. Tās mērķis ir novērst cilvēku tirdzniecību, aizsargāt cietušos un saukt pie atbildības vainīgos.  

Latvijā visbiežāk sastopamās cilvēku tirdzniecības formas ir seksuālā ekspluatācija, piespiedu laulības un darbaspēka ekspluatācija, kas pēdējos gados piedzīvojusi strauju kāpumu.

Plašāka informācija Iekšlietu ministrijas tīmekļvietnē: https://www.iem.gov.lv/lv/cilveku-tirdzniecibas-noversana