Informācija medijiem Robežas drošība
Iekšlietu ministrs konferencē Grieķijā

23. un 24. februārī Atēnās notika otrā Eiropas Robežu pārvaldības konference, kurā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis parakstīja Kopīgo deklarāciju, uzsverot efektīvas ES ārējo robežu pārvaldības un stiprināšanas nozīmi, kā arī ES finansējuma un ES aģentūru atbalsta pilnvērtīgu izmantošanu šim nolūkam.

Konferencē Latviju pārstāvēja iekšlietu ministrs Māris Kučinskis un Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.

Konference tika organizēta, reaģējot uz Eiropas Savienībā arvien pieaugošajiem nelikumīgās migrācijas rādītājiem, lai diskutētu par iespējamajiem risinājumiem eskalējošās situācijas risināšanai. Eiropas Komisija šajā deklarācijā tiek aicināta piešķirt pienācīgu finansiālo atbalstu nelikumīgas migrācijas izraisīto problēmu visvairāk skartajām dalībvalstīm to ārējo robežu infrastruktūras uzlabošanai un uzņemšanas kapacitātes stiprināšanai.

Tāpat atzinīgi tiek vērtēta Zviedrijas Prezidentūras koncentrēšanās uz saskaņotākām informācijas kampaņām migrantu izcelsmes valstīs, kā arī mērķtiecīga un ES līmenī savstarpēji koordinēta darba pie tā, lai uzlabotu šo valstu sadarbību atgriešanas jomā. 

Papildus minētajam jāatzīmē, ka deklarācijā ir izteikta apņēmība turpināt piedāvāt aizsardzību tiem, kam tā ir vajadzīga un atbalstīt Ukrainas tautu, kas bēg no Krievijas Federācijas izraisītā brutālā agresijas kara.

Ministrs konferencē pauda atbalstu deklarācijas pieņemšanai, īpaši atzinīgus vārdus veltot deklarācijā iekļautajām atsaucēm par nepieciešamību turpināt cīņu pret migrantu nežēlīgu izmantošanu politiskiem mērķiem jeb tā saukto “instrumentalizāciju”, ko pašlaik pret Latviju, Lietuvu un Poliju turpina īstenot Lukašenko režīms. Latvija sagaida visu deklarācijā ietverto pasākumu iedzīvināšanu praksē.

Jāatzīmē, ka pirmā Eiropas robežu pārvaldības konference norisinājās 2022. gada 20.-21. janvārī, Viļņā, Lietuvā, to organizēja Austrija, Grieķija, Lietuva un Polija, un tās laikā 16 dalībvalstis parakstīja Kopīgu paziņojumu, kas fokusējās uz ES ārējo robežu efektīvas pārvaldības nepieciešamību politiskā, diplomātiskā un operacionālā līmenī.