Informācija medijiem

Ceturtdien, 11. jūlijā, tieslietu ministrs Jānis Bordāns Tieslietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas noslēgtā sadarbības memoranda ietvaros tikās ar iekšlietu ministru Sandi Ģirģenu, lai vienotos par turpmāko rīcību veiksmīgas iekšlietu un tieslietu sistēmas sadarbības nodrošināšanai.

 

Tikšanās laikā tieslietu ministrs Jānis Bordāns uzsvēra Tieslietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas sadarbības nozīmi, aicinot meklēt kopīgus risinājumus noziedzības apkarošanai un tiesiskuma stiprināšanai. Tieslietu ministrs īpaši uzsvēra vienota sadarbības modeļa izveidošanas nepieciešamību.

Sanāksmes ietvaros iekšlietu ministrs uzsvēra nepieciešamību paaugstināt pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti, kā arī norādīja uz ārkārtīgi lielo speciālistu trūkumu nozarē. Pēc Iekšlietu ministrijas sniegtajiem datiem, Rīgā ceļu policijā neaizpildīto (vakanto) darbavietu īpatsvars sastāda 57%, izmeklētājiem 37,9%, bet operatīvajiem darbiniekiem tie ir 45,9%. Visā Latvijā ceļu policijā neaizpildītās amata vietas veido 29%, tāpat 22% iztrūkums ir izmeklētāju vidū un 28,5% veido neaizpildītās operatīvo darbinieku amata vietas.

Savukārt tieslietu ministrs atzina, ka problēmas ar kvalificētu darbinieku trūkumu iekšlietu sistēmā tiešā veidā skar arī tieslietu jomu - sākot ar pirmstiesas izmeklēšanas procesiem un beidzot ar kvalitatīvu un taisnīgu spriedumu nodrošināšanu iedzīvotājiem. Turklāt plānotajā specializētās tiesas izveidē finanšu un ekonomisko lietu iztiesāšanai - augsti kvalificētu jomas profesionāļu piesaiste pilnīgi visos kriminālprocesa posmos, tai skaitā izmeklēšanā, būs izšķiroša. Tāpēc nepieciešams darboties kopā un meklēt risinājumus izmeklēšanas, analītikas un operatīvo darbību bloka stiprināšanai, kā arī darbinieku motivēšanai ilgtermiņā.

Abas puses atzina, ka arī nekustamo īpašumu jautājumi risināmi kopīgiem spēkiem, jo tieslietu un iekšlietu sistēmas izmanto vienu infrastruktūru. Iekšlietu ministrs uzsvēra, ka valsts nekustamo īpašumu jautājums būtu jāskata valdības līmenī, apzinot valsts pārvaldes nekustamo īpašumu kopējo portfeli un resoru reālās vajadzības.

Sanāksmes ietvaros tika pārrunāti arī jautājumi par krimināltiesiskā regulējuma pilnveidi, Administratīvās atbildības likuma pilnveidi un ieviešanu, jaunā Liepājas cietuma būvniecību, kā arī citiem aktuālajiem jautājumiem sadarbības memoranda ietvaros.

 

Papildu informācija:

2019. gada 2. aprīlī tieslietu ministrs Jānis Bordāns un iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens parakstīja sadarbības memorandu, lai efektivizētu informācijas apmaiņu starp institūcijām, tādējādi siprinot tiesiskumu, paaugstinot pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti un uzlabojot tiesvedības procesus.

 

Alise Dārzniece

Tieslietu ministrijas

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67036920; e-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv