Informācija medijiem

Otrdien, 16. aprīlī Ministru kabinets atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos Ministru kabienta noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā izsniedz apliecienājumu par šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča dezaktivēšanu. Pieņemti arī noteikumi par tehnisko specifikāciju šaujamieroča pārveidošanai par salūtieroci (akustisko ieroci).

Šodien valdībā pieņemtie MK noteikumi par tehnisko specifikāciju šaujamieroča pārveidošanai par salūtieroci (akustisko ieroci), nosaka tās minimālās tehniskās prasības, kurām jāatbilst salūtierocim. Noteikumi arī paredz salūtieroča apliecinājuma izsniegšanas un reģistrēšanas kārtību, kā arī kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par salūtieroča (akustiska ieroča) apliecinājuma izsniegšanu.

Atbilstoši jaunajam Ieroču aprites likumam, juridiskām personām, kuras šos ieročus izmanto kinofilmu uzņemšanā vai vēstures notikumu atveidošanai, no 31.12.2019. būs nepieciešama ieroču atļauja. Fiziskajām personām šo ieročus joprojām būs aizliegts iegādāties un izmantot. Savukārt Valsts policija turpmāk verificēs, vai šaujamierocis ir pārveidots par salūtieroci, atbilstoši šodien valdībā atbalstītajiem Ministru kabineta noteikumiem jeb tā saucamajam salūtieroču standartam.

Jāatgādina, ka atbilstoši jaunajam Ieroču aprites likumam turpmāk C kategorijas salūtieročus (akustiskos ieročus) varēs iekļaut Eiropas Šaujamieroču apliecībā un tas nozīmē, ka juridisko personu darbinieki vai biedrību pārstāvji ar tiem varēs ceļot, piemēram, lai piedalītos filmu uzņemšanā vai vēstures notikumu atveidošanā.

Noteikumi par šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča dezaktivēšanas apliecinājuma izsniegšanas kārtību un šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča dezaktivēšanas apliecinājuma izsniegšanas valsts nodevu pilnībā pārņem līdzšinējos Noteikumos Nr.154 paredzēto ieroču dezaktivēšanas kārtību, kā arī saglabā līdzšinējo valsts nodevas apmēru.

Visi minētie noteikumi izstrādāti atbilstoši jaunajam Ieroču aprites likumam, kura mērķis ir pārņemt ES direktīvu 2017/853, lai ieviestu vienotus ieroču aprites nosacījumus Eiropas Savienībā un novērstu terorisma draudus.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob.: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv