Vizuālis par sabiedrības ieguvumiem

20. jūnijā Ministru kabinets apstiprināja Iekšlietu ministrijas informācijas centra (IeM IC) projektu “Vienotas civilās aizsardzības un ugunsdrošības pārvaldības platformas ieviešana”, kas ļaus uzsākt valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības darba digitalizāciju.

Šī projekta stratēģiskais mērķis ir samazināt ugunsgrēkos bojāgājušo skaitu, kā arī ilgtermiņā uzlabot kopējo ugunsdrošības situāciju Latvijā.

Iekšlietu ministrs Māris Kučinskis norāda, ka infrastruktūras attīstība gan ugunsdzēsības un glābšanas jomā, gan arī civilās aizsardzības jomā kopumā ilgstoši ir bijusi bez pienācīgas uzmanības, un šobrīd tiek aktīvi strādāts, lai šos jautājumus risinātu.

Lai pienācīgi rūpētos par cilvēku drošību, ir svarīgi, lai atbildīgie dienesti savlaicīgi būtu informēti par potenciālo dažāda veida apdraudējumu un tādējādi spētu iespējami efektīvāk reaģēt. Civilās aizsardzības procesu pārvaldības modernizācija jeb digitalizācija ir svarīgs solis šajā virzienā,” tā M. Kučinskis.

Sabiedrības ieguvumi no VUCAP izveides būs cilvēku bojāejas un materiālo zaudējumu mazināšanās, kas tiks panākts, uzlabojot VUGD reaģēšanas spējas un ugunsdrošību Latvijā. Sabiedrība tiks mērķtiecīgi informēta par aktuālajām ugunsdrošības prasībām un saņems personalizētus atgādinājumus par ugunsdrošības stāvokli un statusu ugunsdrošības objektos. Ņemot vērā, ka VUGD jau vairākus gadus trūkst personāla, ir svarīgi, ka līdz ar VUCAP izstrādāšanu tiks atslogoti nodarbinātie, kas šobrīd veic manuālu darbu ar datiem, tādējādi darbaspēku varēs novirzīt citiem ar VUGD pamatdarbību saistītiem pienākumiem.

Vienoto ugunsdrošības un civilās aizsardzības platformu (VUCAP) plānots izstrādāt līdz 2026. gadam. VUCAP ieviešana nodrošinās iespēju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD) digitāli pārvaldīt valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības darba procesus. Pašlaik informācijas aprite pārsvarā notiek pārsvarā papīra formātā.  Tāpat VUCAP ieviešana nodrošinās datos balstītu lēmumu pieņemšanu par VUGD resursu izvietojumu, kā arī ļaus efektīvāk apzināt objektus, kur VUGD plānot un veikt ugunsdrošības pārbaudes.

Projektu īsteno finansējuma saņēmējs – IeM IC sadarbībā ar VUGD. Projekta kopējais finansējums ir 2 197 272 eiro, no kuriem Atveseļošanas fonda finansējums ir 1 848 000 eiro, savukārt nacionālais finansējums ir 349 272 eiro.