Informācija medijiem Robežas drošība
Dimitrijs Trofimovs

Otrdien, 17. augustā, Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs sasauca otro Operatīvās vadības centra (OVC) sanāksmi attālinātā formātā. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Valsts robežsardzes, Valsts policijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts drošības dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Iekšlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Ārlietu ministrijas, Veselības ministrijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, kā arī no pašvaldībām, kurās šobrīd izsludināta ārkārtējā situācija.

Valsts robežsardze ziņoja, ka pirmdien, 16. augustā, Valsts robežsardzes amatpersonas novērsušas 22 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas – Baltkrievijas valsts robežu. Kopš 10. augusta kopumā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 417 cilvēki. 4 cilvēkiem humānu apstākļu dēļ tika atļauts šķērsot robežu.

Dienesti ziņoja par kritisku situāciju tulkošanas jomā. Tika lemts vērsties pie Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) ar lūgumu sniegt palīdzību, lai kompetenti, kurdu/arābu-angļu valodā runājoši tulki  nodrošinātu patvēruma iesniegumu izskatīšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Robežsardze ziņoja, kā tiek nodrošināts katra gadījuma izvērtējums, lai novērstu pastāvošu un reālu dzīvības apdraudējumu. Pašlaik Valsts robežsardze pie nelikumīgajiem robežšķērsotājiem uz robežu izsauc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes, kas veic cilvēku medicīnisko apskati. Piemēram, 16.augustā pēc apskates 1 pieaugušais hospitalizēts uz Krāslavas slimnīcu, 1 bērns un 1 pieaugušais uz Daugavpils slimnīcu. Turpmāk šīs apskates varētu veikt Daugavpils reģionālā slimnīca.  

Tikšanās laikā turpinājās diskusijas par līdz šim aizturēto robežpārkāpēju izmitināšanu. Gan Valsts robežsardze, gan Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir apzinājusi šī brīža iespējamās ēkas un notiek pārrunas ar ēku īpašniekiem. Iekšlietu ministrija lēma vērsties pie visām Latvijas pašvaldībām ar lūgumu piedāvāt dienesta viesnīcas tipa telpas.

Tika aktualizēts arī jautājums par termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanu pierobežas joslā, kur izsludināta ārkārtējā situācija. Valsts robežsardze ziņoja, ka izņēmuma gadījumos termiņuzuturēšanās atļaujas tiek izsniegtas, tomēr iedzīvotājiem iesaka izvairīties no nepamatotas došanās uz teritorijām, kurās izsludināta ārkārtējā situācija.

Pirmā Operatīvā vadības centra sanāksme notika 12. augustā, kurā diskutēja par iespējamiem risinājumiem gan jau aizturēto, gan nākotnē iespējamo papildu robežpārkāpēju izmitināšanā, nepieciešamo procedūru un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā u.c.

Robeža