GRANTA LĪGUMS 

Dokumenta nosaukums


Lejupielādēt

Spēkā no
Granta līgums    
1. Granta līgums
(ja finansējuma saņēmējs ir tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas atrodas atbildīgās iestādes institucionālajā padotībā)

Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2018.gada 31.maija rīkojumu nr.1-12/889, 1.pielikums
lejupielādēt 31.05.2018.
2. Granta līgums
(ja finansējuma saņēmējs ir tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas neatrodas atbildīgās iestādes institucionālajā padotībā, vai ir citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes institucionālajā sistēmā)
 
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2018.gada 31.maija rīkojumu nr.1-12/889, 2.pielikums.
lejupielādēt 31.05.2018.
3. Granta līgums
(ja finansējuma saņēmējs ir pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, no valsts budžeta daļēji vai pilnībā finansētā atvasināta persona, cita valsts iestāde, privāto tiesību juridiska persona vai starptautiskās organizācijas pārstāvniecība Latvijā)

Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2018.gada 31.maija rīkojumu nr.1-12/889, 3.pielikums.
lejupielādēt 31.05.2018.
Granta līguma pielikumi 
Granta līguma vispārējie noteikumi
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2020.gada 13.marta rīkojumu nr.1-12/338, 1.pielikums
lejupielādēt 13.03.2020.
Izmaksu attiecināmības nosacījumi 
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2020.gada 13.marta rīkojumu nr.1-12/338, 2.pielikums.
lejupielādēt  13.03.2020.
Projektu vizuālās identitātes prasību vadlīnijas
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2018.gada 31.maija rīkojumu nr.1-12/889, 6.pielikums
lejupielādēt 31.05.2018.
Granta līguma veidlapas
Projekta iepirkumu plāns
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 14.decembra rīkojumu nr.1-12/2913, 1.pielikums
lejupielādēt 14.12.2015.
Bankas konta rekvizīti
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 14.decembra rīkojumu nr.1-12/2913, 2.pielikums
lejupielādēt 14.12.2015.
Pārskats par veiktajiem izdevumiem
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 14.decembra rīkojumu nr.1-12/2913, 3.pielikums
lejupielādēt 16.05.2016.
Projekta progresa/ gala pārskats
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 14.decembra rīkojumu nr.1-12/2913, 4.pielikums
lejupielādēt 14.12.2015.
Izziņa par ierosinātajiem grozījumiem
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2020.gada 13.marta rīkojumu nr.1-12/340, 5.pielikums
lejupielādēt 13.03.2020.
Finansējuma pieprasījums
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 14.decembra rīkojumu nr.1-12/2913, 6.pielikums
lejupielādēt 14.12.2015.
Metodiskie norādījumi
Projekta progresa/gala pārskata sagatavošana lejupielādēt 16.05.2016.