Dokumenta nosaukums


Lejupielādēt

Granta līguma veidlapas  
1. Bankas konta rekvizītu veidlapa lejupielādēt
2. Izdevumu pārskata veidlapa lejupielādēt
3. Projekta finansējuma izlietojuma progresa veidlapa lejupielādēt
4. Projekta īstenošanas/gala pārskata veidlapa lejupielādēt
5. Projekta iepirkuma plāna veidlapa lejupielādēt
6. Pārskata veidlapa par pievienotās vērtības nodokļa summām, ko līdzfinansējuma saņēmējs vai divpusējās sadarbības fonda programmas jomas iniciatīvas īstenotājs pārskata periodā paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās vai programmas jomas iniciatīvas attiecināmajās izmaksās lejupielādēt