Eiropas Savienības Tehniskā atbalsta instruments (TAI) ir ES programma, kas sniedz īpaši pielāgotas tehniskās zināšanas (ekspertīzi) ES dalībvalstu iestādēm, lai tās varētu izstrādāt un īstenot strukturālas reformas.  

TAI pārvalda Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts (DG-REFORM).

TAI projektu īstenošanai nav nepieciešams ES dalībvalstu līdzfinansējums. DG REFORM nodrošina arī iepirkumu procedūras, līgumu slēgšanu un maksājumu veikšanu projektu īstenotājiem, tādējādi mazinot administratīvo slogu saņēmējinstitūcijām.

TAI projektu īstenošanā parasti tiek piesaistīti starptautisko finanšu institūciju (piem., Pasaules Banka, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka), starptautisko organizāciju (piem., OECD), ES dalībvalstu nacionālo ekspertu vai auditorkompāniju ekspertīze.

TAI koordinējošā iestāde Latvijā ir Finanšu ministrija, kas nodrošina pieteikumu iesniegšanu DG REFORM atbalsta saņemšanai, Latvijas iestāžu sadarbības ar DG REFORM koordinēšanu un pārstāvību sarunās ar DG REFORM.

TAI ietvaros Iekšlietu ministrijā īstenoti šādi projekti:

  1. Iekšlietu nozares iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšana Latvijā
     
  2. Iekšlietu nozares iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšana Latvijā (2. posms)
     
  3. Iekšlietu nozares iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšana Latvijā (3. posms)
     
  4. Vispārējais tehniskais atbalsts Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanai Latvijā

 

Plašāka informācija par TAI atrodama tīmekļa vietnē - ŠEIT.