Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts robežsardzes maksas pakalpojumu cenrādis"