Nozares politikas departaments izstrādā un izvērtē attīstības plānošanas dokumentu, ārējo un iekšējo tiesību aktu un informatīvo ziņojumu projektus, izstrādā Latvijas Republikas nostāju Ziemeļatlantijas līguma organizācijas jautājumos projektus Departamenta kompetences ietvaros, pārrauga politikas ieviešanu, kā arī koordinē un nodrošina citu nozaru politikas jomu attīstības plānošanas dokumentos iekšlietu nozarei noteikto uzdevumu izpildes kontroli.

Darbinieki

Gatis Švika

Departamenta direktors
gatis.svika [at] iem.gov.lv

Iveta Muceniece

Nozares politikas departamenta direktora vietniece
iveta.Muceniece [at] iem.gov.lv

Imants Zaķis

Nozares politikas departamenta direktora vietnieks
imants.zakis [at] iem.gov.lv

Olga Dabiža-Petrovska

Vecākā referente
olga.dabiza [at] iem.gov.lv

Rihards Šteins

Vecākais referents
rihards.steins [at] iem.gov.lv

Žanna Fokanova

Vecākā referente
zanna.fokanova [at] iem.gov.lv

Maigurs Ludbāržs

Vecākais referents
maigurs.ludbarzs [at] iem.gov.lv

Sindija Mickus

Vecākā referente
sindija.mickus [at] iem.gov.lv

Ilze Rudzīte

Vecākā referente
ilze.rudzite [at] iem.gov.lv

Agate Sirmā

Vecākā referente
agate.sirma [at] iem.gov.lv

Irina Porošina

Vecākā referente
irina.porosina [at] iem.gov.lv

Inese Kalniņa

Vecākā referente
inese.kalnina [at] iem.gov.lv

Raimonds Stulpāns

Vecākais referents
raimonds.stulpans [at] iem.gov.lv

Ronalds Petrovskis

Vecākais referents
ronalds.petrovskis [at] iem.gov.lv

Irēna Putane

Vecākā referente
irena.putane [at] iem.gov.lv

Sandis Barks

Vecākais referents
sandis.barks [at] iem.gov.lv

Marta Lārmane

Vecākā referente
marta.larmane [at] iem.gov.lv

Aigars Godiņš

Vecākais referents
aigars.godins [at] iem.gov.lv

Agnese Zīle-Veisberga

Vecākā referente
agnese.veisberga [at] iem.gov.lv