Nozares politikas departaments izstrādā un izvērtē attīstības plānošanas dokumentu, ārējo un iekšējo tiesību aktu un informatīvo ziņojumu projektus, izstrādā Latvijas Republikas nostāju Ziemeļatlantijas līguma organizācijas jautājumos projektus Departamenta kompetences ietvaros, pārrauga politikas ieviešanu, kā arī koordinē un nodrošina citu nozaru politikas jomu attīstības plānošanas dokumentos iekšlietu nozarei noteikto uzdevumu izpildes kontroli.

Darbinieki

Gatis Švika

Departamenta direktors
gatis.svika [at] iem.gov.lv

Iveta Muceniece

Nozares politikas departamenta direktora vietniece
iveta.Muceniece [at] iem.gov.lv

Imants Zaķis

Nozares politikas departamenta direktora vietnieks
imants.zakis [at] iem.gov.lv

Marta Barbara Buka

Vecākā referente
marta.barbara.buka [at] iem.gov.lv

Elīna Āboliņa

Vecākā referente
elina.abolina [at] iem.gov.lv

Raimonds Grīnbergs

Vecākais referents
raimonds.grinbergs [at] iem.gov.lv

Laimonis Rozenbaums

Vecākais referents
laimonis.rozenbaums [at] iem.gov.lv

Izanda Puncule

Vecākā referente
izanda.puncule [at] iem.gov.lv

Marta Suharevska

Vecākā referente
marta.suharevska [at] iem.gov.lv

Jūlija Boltovska

Vecākā referente
julija.boltovska [at] iem.gov.lv

Ilze Rudzīte

Vecākā referente
ilze.rudzite [at] iem.gov.lv

Maigurs Ludbāržs

Vecākais eksperts
maigurs.ludbarzs [at] iem.gov.lv

Sandis Barks

Vecākais referents
sandis.barks [at] iem.gov.lv

Irēna Putane

Vecākā referente
irena.putane [at] iem.gov.lv

Inese Kalniņa

Vecākā eksperte
inese.kalnina [at] iem.gov.lv

Agnese Zīle

Vecākā eksperte
agnese.zile [at] iem.gov.lv

Ronalds Petrovskis

Vecākais referents
ronalds.petrovskis [at] iem.gov.lv

Iveta Upeniece

Vecākā referente
iveta.upeniece [at] iem.gov.lv

Alvils Strīķeris

Vecākais referents
alvils.strikeris [at] iem.gov.lv