Departaments koordinē tiesību aktu projektu izstrādāšanu (izņemot Eiropas Savienības tiesību aktu projektus); koordinē un kontrolē starptautisko tiesību aktu ieviešanai nepieciešamo nacionālo tiesību aktu izstrādāšanu; nodrošina ministrijas funkciju izpildi administratīvā procesa piemērošanas jomā; nodrošina starptautisko līgumu sagatavošanu un saskaņošanu, sniedz atbalstu ministrijas struktūrvienībām un ministrijas padotībā esošajām iestādēm normatīvo aktu sagatavošanas jomā, izstrādā normatīvos aktus tiesību nodrošināšanas jautājumos.

Darbinieki

Vilnis Vītoliņš

Valsts sekretāra vietnieks, Juridiskā departamenta direktors
vilnis.vitolins [at] iem.gov.lv