Departaments un tā nodaļas veic ministrijas uzdevumus budžeta, finanšu vadības, darba samaksas, sociālo garantiju jomā, veidojot un īstenojot vienotu finanšu vadības un budžeta politiku ministrijā, kā arī koordinē un uzrauga tās īstenošanu ministrijas padotības iestādēs.Tāpat departaments nodrošina saprotamu un pilnīgu grāmatvedības uzskaiti ministrijā, un realizē ministrijas uzdevumus starptautisko projektu finanšu vadības un uzraudzības jomā.

Darbinieki

Larisa Tumaņana

Departamenta direktore
larisa.tumanana [at] iem.gov.lv

Inese Šāble

Eksperte
inese.sable [at] iem.gov.lv