Ministrijas sasniedzamie politikas rezultāti (2020-2022):

Rīcības virziens: Civilā aizsardzība, ugunsdrošība, ugunsdzēsība un glābšana

Politikas rezultāti

Rezultatīvie rādītāji

Rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības

2018 (izpilde)[1]

2020 (prognoze/ izpilde)

2021 (prognoze/ izpilde)

2022 (prognoze/ izpilde)

Samazinās ugunsgrēku skaits

Ugunsgrēku skaits uz 100 000 iedzīvotāju 

 472

440

430

420

Reģistrēto ugunsgrēku skaits dzīvojamās mājās 

 2087[2]

2500  

2480

2460

Samazinās ugunsgrēkos bojāgājušo un cietušo skaits 

Ugunsgrēkos bojāgājušo cilvēku skaits uz 100 000 iedzīvotāju 

4,2

4

3,9

3,8

Ugunsgrēkos cietušo cilvēku skaits uz 100 000 iedzīvotāju 

 15,6

 15

14 

 13

Palielinās ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu efektivitāte

Vidējais VUGD ierašanās laiks notikuma vietā (min) 

9

9

9

9

Notikumā vidējais pavadītais laiks (min)

 50,7

49,3

48,9

48,6

VUGD nodrošināts ar speciālajiem ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļiem[3] (% no nepieciešamā daudzuma[4]

77% 

77% 

78% 

80% 

Paaugstinās iedzīvotāju sagatavotība un  rīcībspēja ārkārtas gadījumos

Iedzīvotāji, kas VUGD organizēto pasākumu ietvaros informēti par rīcību ārkārtas gadījumos (% no visu iedzīvotāju skaita)[5] 

 8,1%

9%

10%

11%

Iesaistītās iestādes: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

 


[1] Dati no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.

[2] 2017.gadā reģistrēto ugunsgrēku skaits dzīvojamās mājās bija 2587, 2016.gadā – 2465, 2015.gadā – 2552, 2018.gadā vērojams krass samazinājums (salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu par 19,33%, līdz ar to prognoze 2020.-2022.gadam tiek noteikta, vērtējot tendenci vairāku iepriekšējo gadu griezumā.

[3] Ugunsdzēsības autocisternas, glābšanas darbu automobīļi, autopacēlāji vai autokāpnes.

[4] Vērtības aprēķinātas, balstoties uz nostādnēm Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 458 “Noteikumi par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamajām iekārtām, speciālo un tehnisko aprīkojumu, kā arī tā normām”

[5] Īpatsvaru aprēķina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, balstoties sevis uzkrātajos datos.