Nr.

NVO nosaukums

Reģistrācijas nr.

Pārstāvis

1.

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība

Nr.40008044751

Raimonds Nitišs

2.

“Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”

Nr. 40003613479

Iveta Kažoka

3.

Biedrība “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls”

Nr. 40008132522

Inete Ielīte

4.

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība

Nr. 50008164341

Armands Augustāns

5.

Biedrība «Drošās ielas»

Nr. 40008307419

Māris Jonovs

6.

Drošības Nozares Kompāniju Asociācija

Nr. 40008211926

Arnis Vērzemnieks

7.

Biedrība “Centrs MARTA”

Nr. 40008061978

Irina Mazurika

8.

Biedrība “r.a. "Siltumnīca"”

Nr. 40008180151

Juris Matisāns

9.

Latvijas tirgotāju asociācija

Nr. 40008042691

Henriks Danušēvičs

10.

Latvijas tirgotāju asociācija

Nr. 40008042691

Dainis Domiņš

11.

“Sabiedrība par atklātību – Delna”

Nr. 40008037054

Krista Asmusa

12.

EAPN-Latvia” (European Anti Poverty Network Latvijas organizācija)

Nr. 50008216821

Laila Balga

13.

Biedrība “Ukrainas atbalsta biedrība”

Nr. 40008236332

Jana Streļeca

14.

Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem”

Nr. 50008250041

Linda Jākobsone-Gavala

15.

Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”

Nr. 40008084078

Inese Vaivare

16.

Biedrība “Latvijas juristu apvienība”

Nr.40008080220

Ēriks Treļs

17.

Biedrība “Latvijas Skursteņslaucītāju amata brālība”

Nr. 40008094894

Andris Duļbinskis

Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda Sadarbības padomes sastāvs