Projektu Koordinācijas Komiteja

Informācija papildināta 30.11.2016.

Dokumenta nosaukums

Lejupielādēt

Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu Eiropas Savienības fondu un Īpašo programmu, Attīstības sadarbības programmas un divpusējo finanšu instrumentu koordinācijas kārtība Iekšējie noteikumi Nr.1-10/33
1. pielikums - Projekta idejas pieteikums 1. pielikums
2. pielikums - Projekta kopsavilkums 2. pielikums