1. Projektu koordinācijas komiteja, tās uzdevumi un darba organizācija
2. Projektu uzraudzības padome, tās uzdevumi un darba organizācija

Informācija papildināta 30.11.2022.

Dokumenta nosaukums

Lejupielādēt

Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu Eiropas Savienības fondu, Attīstības sadarbības programmas, divpusējo un daudzpusējo finanšu instrumentu projektu koordinācijas kārtība Iekšējie noteikumi Nr.1-1/27
1. pielikums - Projekta idejas pieteikums
2. pielikums - Projekta kopsavilkums