Statuss:
Īstenošanā
Līdzfinansē Eiropas Savienība
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Ārkārtas finanšu instrumenta projekts Nr. HOME/2021/AMIF/AG/EMAS/TF1/LV/0003

“Steidzamu izmitināšanas un humānās palīdzības vajadzību risināšana, ko rada palielināts patvēruma meklētāju skaits Latvijā”

Projekta mērķis: 

Izveidot pagaidu patvēruma meklētāju izmitināšanas centru (turpmāk – PMIC) Liepnā, Alūksnes novadā, 250 patvēruma meklētājiem, pielāgojot un aprīkojot telpas ar nepieciešamo inventāru, kā arī nodrošinot dažādu pakalpojumu saņemšanu patvēruma meklētāju vajadzībām.

Projekta īstenošanas periods:

01.03.2022. – 31.12.2023, nodrošinot projekta ilgtspēju (t.i., izveidotā PMIC darbību) vismaz 4 gadus.

Projektu īsteno: 

  • Iekšlietu ministrija sadarbībā ar
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (turpmāk – PMLP) un
  • Nodrošinājuma valsts aģentūru (turpmāk – NVA).

Projekta budžets:

Kopējais budžets – 3 080 933,15 EUR, no kura:
  • Eiropas Savienības līdzfinansējums – 2 772 839,84 EUR;
  • Valsts budžeta līdzfinansējums – 308 093,32 EUR.

Projektā plānotie pasākumi:

PMIC izveide Liepnas pagastā, Alūksnes novadā:
  • veicot centra pielāgošanu (īsteno NVA);
  • veicot centra aprīkošanu - PMIC istabiņu, darbinieku telpu, koplietošanas telpu, dušas telpu, virtuvju un ēdamzāles aprīkošana (īsteno PMLP);
PMIC darbības nodrošināšana, kas ietver patvēruma meklētāju izmitināšanu (īsteno PMLP);
Irākas valstspiederīgo brīvprātīgā atgriešana un reintegrācijas palīdzība mītnes zemē (īsteno Iekšlietu minsitrija sadarībā ar Starptautisko migrācijas organizāciju).