Studiju virziens: Iekšējā drošība un civilā aizsardzība

Iegūstamā kvalifikācija: “Valsts policijas vecākais virsnieks”

Apjoms kredītpunktos: 80-100

Valoda: Latviešu

Studiju īstenotājs: Rīgas Stradiņa universitāte

Lekciju norises vieta: Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga un Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga

Studiju ilgums: nepilns laiks -2,5 gadi

Studiju maksa: valsts budžets

Studēt var:  tikai nepilnā laikā - tiesībaizsardzības iestāžu (Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Iekšējās drošības biroja) amatpersonas, kuras ir absolvējušas Valsts policijas koledžas īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmu “Policijas darbs


Kontaktinformācija saziņai ar Rīgas Stradiņa universitāti: tālr. +371 67321321 (Studentu serviss), e-pasts: rsu@rsu.lv

Rīgas Stradiņa universitātes mājaslapa: https://www.rsu.lv/

 

Informācija tiks papildināta.