Studiju virziens: Tiesību zinātne

Iegūstamā kvalifikācija: Sociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnē, jurists

Apjoms kredītpunktos: 80

Valoda: Latviešu

Studiju īstenotājs: Latvijas Universitāte

Lekciju norises vieta: LU Juridiskā fakultāte, Raiņa bulv.19, Rīga

Studiju ilgums: pilns laika – 2 gadi; nepilna laika – 2,5 gadi

Studiju maksa: valsts budžets

Studēt var: tikai nepilnā laikā tiesībaizsardzības iestāžu (Valsts policijas, Militārās policijā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas, Prokuratūras vai Iekšējās drošības biroja) amatpersonas.


Uzņemšanas prasības:

  • Personu apliecinoša dokumenta kopija;
  • Iepriekšējās augstākās izglītības (bakalaura vai 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības) diploma, tā pielikuma kopijas (šajās programmās apgūti tiesību zinātnes kursi vismaz 80 kredītpunktu apmērā);
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds, un/vai personas kods nekā pasē, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.

Prakse: Atkarībā no iepriekšējās izglītības: visiem 6 KP pirmskvalifikācijas prakse, daļai + 20 nedēļu prakse izmeklēšanas iestādē.

Kontaktinformācija saziņai:  Agnese Šteinberga  tālr. +371 67034722, e-pasts: agnese.steinberga@lu.lv

Latvijas Universitātes mājaslapa: https://www.lu.lv/

 

Informācija tiks papildināta.