Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ja Jūsu īpašumā deklarētai personai ir zudis tiesiskais pamats lietot dzīvojamo telpu vai persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas, Jums ir iespēja uz iesnieguma pamata lūgt pašvaldību pārbaudīt šīs personas deklarēto dzīvesvietas ziņu tiesiskumu un nepieciešamības gadījumā lūgt to anulēt.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieprasītu pakalpojumu, dzīvokļa vai mājas īpašniekam pašvaldībai jāiesniedz:

  - aizpildīts iesniegums;
  - īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti.

  Dokumentus var iesniegt klātienē Klientu apkalpošanas centros Cēsu novada teritorijā, nosūtīt pa pastu, kā arī izmantojot E-adresi vai pa elektroniski parakstītu iesniegumu var nosūtīt arī pa e-pastu.  Noskaidrot savā īpašumā deklarētās personas iespējams elektroniski, izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamo pakalpojumu "Manā īpašumā deklarētās personas".

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pašvaldība izskata iesniegtos dokumentus un 30 dienu laikā sniedz atbildi par lēmumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.

  Lēmumu iespējams saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski.

Saņemt pakalpojumu