Datums 15. maijs, 2024
Laiks15.15–16.15
Vieta Tiešsaistes pasākums

Latvija šogad atzīmē 20 gadus kopš iestāšanās Eiropas Savienībā. Šo gadu laikā Latvija ir kļuvusi ekonomiski spēcīgāka, drošāka un atvērtāka, līdz ar to arvien vairāk cilvēku no dažādām pasaules malām Latviju saskata kā savu galamērķi nodarbinātībai, studijām un dzīves veidošanai. Ar katru gadu mūsu sabiedrības dažādība palielinās.

Cilvēkiem, kas ir jaunpienācēji Latvijas sabiedrībā, sastapšanās ar jauniem nosacījumiem un kultūras vidi ir izaicinājumu pilna. Vienlaikus tas ir izaicinājums arī uzņemošajai sabiedrībai, lai tā spētu pielāgoties jaunajai dažādības realitātei.

Nozīmīgs atbalsts jaunpienācēju integrācijai Latvijā ir Eiropas Savienības finansējums, ko sniedz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds. 

Iekšlietu ministrijas kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda vadošā iestāde un Kultūras ministrija, kā šī fonda deleģētā iestāde aicina uz diskusiju "20 gadi Eiropas Savienībā. No pirmajiem soļiem līdz integrācijai un līdzdalībai”, kas notiks tiešsaistē 2024. gada 15. maijā plkst. 15.15 – 16.15. 

 

Diskusijā centīsimies rast atbildes uz jautājumiem: 

  • Ko darām un ko varam darīt, lai Latvijā veidotos saliedēta sabiedrība, kas balstītos savstarpējā cieņā?
  • Kādi atbalsta pasākumi tiek īstenoti sabiedrības jaunpienācēju atbalstam un ko būtu nepieciešams uzlabot?
  • Kā palīdzēt veidot piederības sajūtu Latvijai un veidot kontaktus ar uzņemošo sabiedrību?
  • Kas būtu darāms, lai mazinātu spriedzi un savstarpēju neuzticēšanos?
  • Kāds varētu būt pašvaldības institucionālais atbalsts kopīgu aktivitāšu veidošanai, sadarbībai un līdzdalībai pašvaldības dzīvē?

Diskusijā piedalīsies: 

  • Inese Saldābola, Sabiedrības integrācijas fonda Vienas pieturas aģentūras ārzemniekiem vadītāja 
  • Gunta Vīksne, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” valdes locekle
  • Kushi Malhotra, Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas studente no Indijas
  • Ilze Meilande, Rīgas domes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas vadītāja

 Diskusijas moderators – Uģis Joksts.