Norvēģijas finanšu instruments
2011.gada 28.aprīlī tika parakstīts Saprašanās memorands par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009. – 2014. gadā, kurš 2011.gada 29.martā apstiprināts ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.252 ”Par Latvijas Republikas un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.–2014.gadā”.

Saprašanās memoranda B pielikumā ir noteiktas Latvijas Republikā īstenojamās programmas jomas, no kurām Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Tieslietu ministriju īsteno E programmas jomā „Korekcijas pakalpojumi, tajā skaitā ar ieslodzījumu nesaistītās sankcijas” programmu „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma”, kuras ietvaros pieejamais finansējums ir 13 056 000 EUR.

Iekšlietu ministrija kā programma nacionālais partneris koordinē un uzrauga iepriekš definētā projekta Nr. LV08/3 “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, t.sk., aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/likvidēšana; prakses maiņa, atgriežot apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās” (turpmāk – projekts LV08/3) īstenošanu.

Projekts LV08/3 tiek īstenots ar mērķi uzlabot Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas saskaņā ar cilvēktiesību standartiem un Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas rekomendācijām, kā arī, lai paaugstinātu Valsts policijas amatpersonu un darbinieku, kas strādā Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās profesionālo kompetenci.

Projektam LV08/3 piešķirtais finansējums ir 2 828 886 EUR apmērā, no tiem 2 404 553 EUR ir Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums un 424 333 EUR ir Latvijas valsts līdzfinansējums.
Norvēģijas finanšu instrumenta darbības termiņš ir līdz 2017. gada 30. aprīlim.

Sīkāka informācija un dokumenti par Norvēģijas finanšu instrumentu ir atrodama ŠEIT

Norvēģijas finanšu instruments: http://norwaygrants.tm.gov.lv/
EEZ finanšu instruments un Norvēģijas finanšu instruments: http://eeagrants.lv/
Valsts policija: http://www.vp.gov.lv/?id=736&topid=736&said=102


Norwegian Financial Mechanism 2009‐2014
On 28 April 2011 the Memorandum of Understanding on implementation of the Norwegian Financial Mechanism between the Kingdom of Norway and the Republic of Latvia has been signed.

According to the Memorandum of Understanding on the Implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 between the Republic of Latvia and the Kingdom of Norway, the Ministry of Interior in collaboration with the Ministry of Justice implements programme LV08 “Reform of the Latvian Correctional Services and Police Detention Centres” within the priority sector Justice and Home Affairs.

The Ministry of Interior as the programme  national partner coordinates and supervises the pre-defined project “Improving the Standard of Latvian State Police detention centres, including activities aimed at improving infrastructure, reducing/abolishing the current practice of administrative detention, changing the practice or returning remand prisoners for further investigation, ensuring adequate training for staff working at police detention facilities” (hereinafter - the project LV08/3).

The project LV08/3 envisages reconstruction of 10 STDCs in the State Police Riga, Kurzeme, Vidzeme and Latgale Region Administrations, as well as 11 places of temporary keeping in the State Police Riga Region Administration. It is planned to elaborate the professional training programs for the STDC staff by including application of the newest human rights standards.

Total estimated project cost is 2 828 886 EUR, of which 2 404 553 EUR is the funding from the Norwegian Financial Mechanism, and 424 333 EUR is Latvian co-financing.


Implementation of approved programme could be finished till 30 April 2017.
 
Useful links:

https://norwaygrants.tm.gov.lv/en
http://norwaygrants.com/
http://eeagrants.com/
http://eeagrants.lv/