Ministru kabineta rīkojuma projekts ”Grozījumi konceptuālajā ziņojumā ”Par valsts politiku ugunsdrošības jomā””