Informācija medijiem
Policija

Otrdien, 4. jūnijā, Ministru kabinets apstiprināja finansējumu projektam par vienotā notikumu reģistra (VNR) koplietošanas platformas informācijas apmaiņas attīstīšanu. Projekta ietvaros tiks pilnveidoti risinājumi un informācijas apmaiņa, kas ļaus integrēt notikumus un datus valsts un pašvaldību līmenī, tostarp veicinot sadarbību starp Valsts policiju un valstspilsētu un novadu pašvaldību policijām.

Projekta mērķis ir attīstīt VNR koplietošanas platformu, integrējot tajā pašvaldību policiju notikumu reģistrāciju. Pašvaldību policiju notikumi tiks saslēgti arī ar Vienotā kontaktu centra (112) platformu.

Tāpat, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu, VNR būs savienots arī ar jauno e-lietas tehnoloģisko platformu.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis uzsver, ka tiks izveidota centralizēta notikumu datu bāze nacionālā līmenī, kas veicinās valsts un pašvaldību policijas notikumu analīzi, sadarbības efektivitāti, resursu plānošanu, kā arī stiprinās iekšējo drošību.  

Likums “Par policiju” nosaka, ka Pašvaldības policija un ostas policija iesniegumus un informāciju par iespējamiem likumpārkāpumiem un notikumiem, kuri apdraud personu vai sabiedrības drošību, sāk reģistrēt vienotajā notikumu reģistrā ne vēlāk kā 2025. gada 1. janvārī. Šobrīd notikumu reģistrēšanu Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajā VNR veic Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un 12 novadu pašvaldību policijas, savukārt pārējās valstspilsētu un novadu pašvaldību policijas un citas institūcijas notikumu uzskaiti veic elektroniski notikumu uzskaites žurnālos vai citā veidā.

Pašvaldībām, kurām līdz šim nav ieviests savs notikumu uzskaites elektroniskais reģistrs, tiks nodrošināta iespēja ievadīt datus par notikumiem VNR.

Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda izmaksas paredzētas 3 000 000 eiro. Valsts budžeta finansējums paredzēts pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai, taču ne vairāk kā 525 000 eiro.

 

Sagatavoja:

Iekšlietu ministrijas

Komunikācijas nodaļa