Informācija medijiem COVID-19
vakcīna

Salīdzinot ar jūnija datiem, jūlijā iekšlietu nozarē vakcinēto nodarbināto personu skaits kopumā palielinājies par 7,2%, bet vairākos iekšlietu dienestos pat  par 14% un 23%, piemēram, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un Valsts policijā.

Kopumā Iekšlietu ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs vakcinējušies vidēji 63% nodarbināto Iekšlietu ministrijas poliklīnikā 88% nodarbināto, Finanšu izlūkošanas dienestā - 85%, Iekšējās drošības birojā - 82%, Iekšlietu ministrijā - 74%, Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centrā - 69.3%, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē – 61%, Nodrošinājuma valsts aģentūrā - 48%, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā - 48%, Valsts robežsardzē 44,2% (jūnijā 36%), Valsts policijā 51% (jūnijā 28%), bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā 41% (jūnijā 27%).

Iekšlietu nozarē arī veikta nodarbināto aptauja par vakcinēšanos, notikuši vairāki informatīvi semināri, kuros nodarbinātie varēja uzdot neskaidros jautājumus par Covid-19 un vakcīnām. Kā atzīst aptaujātie, viņi izvēlas vakcinēties, jo vēlas pasargāt kolēģus un savu ģimeni un atsākt ikdienas dzīvi bez ierobežojumiem, tai skaitā apmeklējot pasākumus, bet bērniem – apmeklējot izglītības iestādes. Daudzi ar Covid-19 ir saskārušies gan personīgi, gan redzējuši slimības sekas kolēģu vidū.

Jāatzīmē, ka statistika par vakcinēto skaitu ir mainīga, jo dienesti regulāri turpina iesniegt  informāciju. Kopumā iekšlietu nozarē nodarbināto skaits ar sadarbspējīgu sertifikātu ir lielāks, jo nozarē strādā arī cilvēki, kas izslimojuši Covid-19.

 

Komunikācijas nodaļa

kn [at] iem.gov.lv